Så fungerar a-kassan för företagare

Det finns många frågor kring hur det fungerar att vara ansluten till a-kassan när man är företagare. Här får du tips på vad du bör tänka på.

A-kassan fungerar ungefär på samma sätt för dig som är frilansande företagare som för den som är anställd. Även om du är företagare kan du alltså vara medlem i en a-kassa. Så här säger Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor:

”Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.” För att exempelvis bli medlem i Journalisternas a-kassa ska du arbeta, eller ha arbetat med journalistisk verksamhet.

Som företagare kan det vara bra att känna till reglerna i det fall du skulle behöva få ersättning från kassan. Alla a-kassor följer samma lagstiftning.

 

Servicebolaget skriver mer om det här

Vi söker valberedare

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.

Vad en valberedare gör? En valberedare letar lämpliga styrelsemedlemmar som sedan presenteras vid årsmötet.

Det är ett spännande och givande sätt att jobba fackligt om man känner att man har för lite tid att själv aspirera på en styrelsepost men ändå vill vara med och påverka.

Vad behöver en valberedare ha för kompetens?  Den behöver ha en egen nyfikenhet på fackligt arbete men framförallt ett kontaktnät. Det behöver inte vara jättestort, för det fina är att man på detta sätt automatiskt berikar sitt eget nätverk.

Dessutom behöver man en telefon, alternativt raska ben och fem timmar tillgodo att lägga ner på detta arbete (utslaget över ca ett halvår)  för dessa timmar arvoderas man givetvis (enligt gällande arvode för styrelsearbete i Mälardalens frilansklubb)

Givetvis inhämtar man stöd och information från styrelsen

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär såhär:

1.Valberedaren diskuterar med styrelsen för att få fram synpunkter och förslag.

2.Valberederen gör en analys av läget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge? Klargör vilka poster som blir vakanta. Vilka kompetenser behöver styrelsen?

  1. Valberedaren inhämtar förslag och presenterar dessa för styrelsen.

 

Visst låter detta som en rolig och inte alltför betungande uppgift? Vid intresse, tveka inte att kontakta gert.lundstedt@gmail.com, eller någon annan i Mälardalens styrelse

Redovisning av klubbens ekonomi 2017

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014 och presenterar en femte nu.

Kostnaderna under 2017 uppgick till totalt 319 973 kr. Av dessa gick ungefär två tredjedelar (63 procent) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande tredjedelen (37 procent) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

NY REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2017

Fotograf

Nordic Freelance

I år är det Frilans Riks tur att arrangera Nordic Freelance. Den är planerad att äga rum den 15–16 september i Malmö. Temat om hat, hot och säkerhet för frilansjournalister är högaktuellt. Flera intressanta personer kommer att finnas som talare och seminarieledare. En hemsida med programmet och annan information läggs inom kort upp.

 

Som alltid vid ett stort arrangemang är det viktigt att göra en hållbar budget samtidigt som deltagaravgiften måste vara rimlig. Frilans Riks har en grundplåt avsatt och under våren kommer det att göras ett antal bidragsansökningar för att kunna pressa ner deltagaravgiften. Men den bästa garanten för ett lyckat NF 2018 även i ekonomiskt hänseende är givetvis att det kommer så många deltagare som möjligt.

 

För att få ett så rimligt budgetunderlag som möjligt behöver vi nu veta hur stort  intresset är för just Dig att delta på Nordic Freelance 2018?

 

Hör gärna av Dig till oss i Mälardalens styrelse eller direkt till Michael Tapper (kontaktuppgifter nedan)

 

Michael Tapper, PhD, film critic, ledamot i styrelsen för Frilans Riks

Björkensdalsvägen 5

24745 Torna-Hällestad

Sweden

Phone: +46-(0)70-9821495

E-mail: michael.tapper@icloud.com

Web: michaeltapper.se

Jonas Nordling. Foto: Theresia Viska

Påminnelse om årsmötet!

Vi ska välja en ny styrelse, diskutera de motioner som inkommit och bestämma vad vi ska jobba med under det kommande verksamhetsåret.

Vad: Mälardalens frilansklubbs årsmöte

När: tisdagen den 16 januari, klockan 09.00–13.00

Plats: Journalistförbundet, stora sammanträdesrummet (anmälan i receptionen 4 trp.

Adress: Vasagatan 50

Årsmötet inleds av SJFs ordförande Jonas Nordling, som intervjuas av Mälardalens frilansklubbs styrelseordförande och tf ordförande i Frilans Riks Gert Lundstedt.

Vi bjuder på kaffe/te och macka – säg till om du önskar specialkost.

Årsmöteshandlingar skickas ut via medlemsmejl och kan också laddas ned via hemsidan. Ytterligare motioner har tillkommit sedan förra utskicket före jul.

 Anmälan till årsmötet är obligatorisk (krav från SJFs reception av säkerhetsskäl) och görs senast den 14 januari tillylva.berlin@ltffeature.com

Välkomna! Ladda upp Nya motioner här.

Här är evenemanget.

Styrelsen

 

Foto: Theresia Viska