Seminarium i flyktingpsykologi i Uppsala 22 februari  

 

På ett seminarium i Uppsala, arrangerat av Svenska kyrkan, Katedralen och Mälardalens frilansklubb den 22 februari, diskuterades hur vi som journalister ska kunna bli bättre på att belysa frågor kring invandrare och flyktingar.

– Det handlar om mitt liv! Om myndigheten inte förstår det så har jag ingen plats på jorden där jag är välkommen.

En ung ensamkommande flykting berättade själv om flykten till Sverige och erfarenheter från vistelsen här. Psykologen Minna Forsell delade med sig av sina erfarenheter från arbetet på en asylmottagning i Stockholm och en diakon, Mona Gustavsson i Gottsunda församling, skildrade den verklighet hon upplever i det vardagliga arbetet med invandrare.

Ordet flykting är farligt, för det är ett gruppord, konstaterades det på seminariet. Alla är vi individer. En del är statslösa, andra har nästan suttit i regeringsställning. Intervjua olika typer av asylsökande, hur de ser på saker! Hur fungerarar det här? Vad gäller i det nya landet? Hur gör man? Vi borde också skriva mer om den gömda gruppen som växer alltmer. En del har bott länge i Sverige och tappat kontakten med sitt gamla hemland.

– Vi skriver om flyktingar som om de inte vore en del av vår verksamhet, ansåg Minna Forsell. Koppla det till en vanlig svensks vardag! Koppla inte bort flyktingarna från samhället! Lägg mer fokus på relationer, bygg upp dem! Svenskarna vill gärna ha en uppgift. I många kulturer ska man först värma upp.

Under Det saknas en helhetsbild. Mycket av det som skrivs blir fragmentariskt. Var finns de breda berättelserna? Ingen journalist har följt hela processen, då en människa som flytt kommit till Sverige.

 

 

Mälardalens frilansklubbs styrelse ombildas

Vid Mälardalens frilansklubbs styrelsemöte den 8 mars 2018 föreslogs att styrelsen ombildas.
Bakgrunden är att vid Frilans Riks årsmöte den 12 februari i år valdes Mälardalens ordförande Gert Lundstedt även till ordförande för Frilans Riks.
För att sprida förtroendeuppdragen, och hinna arbeta som frilansjournalist har Gert bestämt sig för att lämna ordförandeskapet i Mälardalens frilansklubb.

Samtidigt har vice ordförande Leonarda Arcidiacono av personligt skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som vice ordförande och bli suppleant i styrelsen.

 

Styrelsen har för avsikt att ombilda styrelsen enligt följande:

 

Ylva Berlin – ny ordförande, och fortsatt kassör
Marja Beckman – ny vice ordförande
Ronnit Hasson – ledamot

Susanna Kumlien – ledamot

Monica Atterberg – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant

Beata Hansson – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant; ny vice kassör

Leonarda Arcidiacono – ny suppleant, tidigare vice ordförande
Gert Lundstedt – ny suppleant, tidigare ordförande

 

 

 

Har du som medlem i Mälardalens frilansklubb frågor om eller synpunkter på styrelseombildningen ber vi dig mejla oss senast den 20 mars 2018 till: gert.lundstedt@gmail.com

 

 

För styrelsen, Gert Lundstedt – ordförande för Mälardalens frilansklubb

Mälardalens frilansklubbs styrelse 2018

Här är vår nya styrelse!

På årsmötet den 16 januari 2018 valdes en ny styrelse i Mälardalens frilansklubb. Den ser ut så här:

Gert Lundstedt, ordförande (omval)

Leonarda Arcidiacono, vice ordförande (nyval, tidigare suppleant)

Ylva Berlin, kassör (omval)

Marja Beckman, ledamot (nyval, tidigare suppleant)

Susanna Kumlien, ledamot (nyval)

Ronnit Hasson, ledamot (nyval)

Beata Hansson, suppleant (nyval, tidigare ledamot)

Monica Atterberg, suppleant (omval)

Ni kan läsa mer om styrelsen under fliken Kontakt.

Gruppfotot togs på Frilans Riks årsmöte av Hasse Hedström.

 

Så fungerar a-kassan för företagare

Det finns många frågor kring hur det fungerar att vara ansluten till a-kassan när man är företagare. Här får du tips på vad du bör tänka på.

A-kassan fungerar ungefär på samma sätt för dig som är frilansande företagare som för den som är anställd. Även om du är företagare kan du alltså vara medlem i en a-kassa. Så här säger Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor:

”Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.” För att exempelvis bli medlem i Journalisternas a-kassa ska du arbeta, eller ha arbetat med journalistisk verksamhet.

Som företagare kan det vara bra att känna till reglerna i det fall du skulle behöva få ersättning från kassan. Alla a-kassor följer samma lagstiftning.

 

Servicebolaget skriver mer om det här