Anna Holmquist från Gazzine, Fredrik Nejman och Gert Lundstedt deltog i panelsamtalet.

Gazzine väckte debatt bland fackliga rävar

Innan Mälardalens frilansklubb höll årsmöte anordnades ett samtal om digitalisering och upphovsrätt med Anna Holmquist från Gazzine samt Fredrik Nejman, frilansjournalist, och Gert Lundstedt, frilansjournalist och ordförande Frilans riks.

– Det kanske inte flyger men det kanske flyger, sade Anna Holmquist när hon tillsammans med Fredrik Nejman och Gert Lundstedt besökte Mälardalens frilansklubbs årsmöte den 19 februari 2019.

Journalisten Anna Holmquist berättade att hon tidigt halkade in i den digitala världen och idag är verkställande direktör på ett medieteknikbolag. På sin fritid har hon startat sajten Gazzine som förenklat kan beskrivas som ett slags Spotify för magasinsjournalistik.

_ Jag vill framöver testa och se vad som fungerar i praktiken, olika slags artiklar, betalmodeller, prenumeration eller styckvis försäljning. Målgruppen är läsare och köpare av text och bild.

Vem som helst ska kunna registrera sig, lägga in artiklar och bilder, fast allt granskas av Anna Holmquist innan det läggs ut på webbsidan.

Än så länge finns sajten bara i en betaversion, som Anna Holmquist finansierat med egna pengar. Många frilansare har visat intresse, på sajten finns ett 70-tal artiklar och i skrivande stund har Facebookgruppen drygt 120 medlemmar. Gazzines ambition är enligt Anna Holmquist att frilansarna i framtiden ska tjäna pengar på sina artiklar genom en prenumerationstjänst och andra eventuella samarbeten. Upphovsrätten ska stanna hos frilansarna för att kringgå de stora mediebolagens ”fulavtal”.

Från fackligt håll har Gazzine mötts av en hel del skepsis, framförallt för att frilansarna skriver artiklarna på spekulation, något Journalistförbundet är helt emot. De som har varit med ett tag har också sett liknande initiativ tidigare, men inget av dessa har fungerat i längden. Fredrik Nejman berättade om några av de tidigare försöken.

_ Grundfrågan är om folk är benägna att betala för det här. Det som är intressant är att det finns en del nytt med Gazzine.

Nejman var också kritisk till att Journalistförbundet inte tog tag i upphovsrättsfrågan för flera decennier sedan, då det kanske var möjligt att bromsa den utveckling som vi sedan sett.

Anna Holmquist, som har lång erfarenhet från den digitala världen, har träffat branschpersoner som har sagt ”om inte du gör detta kommer någon annan att göra det”. Så det som talar för Gazzine, möjligen i en något modifierad form, är tajmingen. De tidigare initiativen kanske låg fel i tiden?

– Jag tycker att det är bättre att jag som känner för frilansarnas rättigheter gör det här, än att initiativet kommer från någon som bara tänker på att tjäna pengar. Min idé är att man ska kunna bygga ett eget varumärke, fånga läsarna som kan abonnera på just mina artiklar.

Gert Lundstedt som arbetat mycket med upphovsrätten, var också avvaktande till Gazzines idé. Han tror mer på ett nytt EU-direktiv, ett förslag som nu ses över, att det i bästa fall kan minska de stora mediebolagens makt över enskilda frilansares villkor.

Text: Ylva Berlin och Marja Beckman

Bildtext: Anna Holmquist från Gazzine, Fredrik Nejman och Gert Lundstedt deltog i panelsamtalet. Foto: Marja Beckman

Bild från Mälardalens frilansklubbs årsmöte 2019

Ny styrelse vald

En ny styrelse valdes vid Mälardalens frilansklubbs årsmöte den 19 februari i Journalistförbundets lokaler.

Ordförande Ylva Berlin (omval)

Marja Beckman (omval)

Beata Hansson (omval)

Elin Dunås (nyval)

Monica Atterberg (omval)

Ronnit Hasson (omval)

 

Suppleanter

Kassör Therese Quennerstedt (nyval)

Artur Nordfors Kowalski (nyval)

Leonarda Arcidiacono (omval)

 

Revisorer

Hasse Hedström (omval)

Magnus Hagström (omval)

 

Skylt med texten Learning-Knowledge-information-data

Så fixar du stipendiet

Den 31 januari är sista dagen för att söka utbildningsstipendier för perioden juli–december 2019. I september 2018 anordnade Mälardalens frilansklubb ett seminarium om stipendier.

Ylva Berlin hade den 11 september 2018 ett seminarium om stipendier med Justus Bennet från Svenska journalistförbundet, Erik Fichtelius från Publicistklubben och ordförande Hiertanämnden, samt Carsten Nilsson från Journalistfonden. Dessa tre herrar som handlägger stipendieansökningarna i de olika organisationerna presenterade stipendierna, samt hur de arbetar med stipendieansökningarna – och inte minst vad som är viktigt att tänka på när man skriver en ansökan.

Ett 20-tal klubbmedlemmar fick värdefulla kunskaper om bakgrunden till de olika stipendierna, hur mycket pengar som finns att fördela, vad man kan söka för, hur en ansökan bör se ut och vad som är viktigt att tänka på när man vill få del av pengarna. Klubben planerar att ha ett liknande seminarium under verksamhetsåret 2019.

Här är länken till Journalistförbundets stipendier för vidareutbildning.

Foto: Geralt/Pixabay

Nytt år – nytt arvode!

Journalistförbundets frilansrekommendation räknades upp med 1,8 procent den 1 januari 2019. Därför vill vi påminna alla medlemmar om att höja sina arvoden enligt den uppräkningen.

”Journalistförbundets förbundsstyrelse har beslutat att höja frilansrekommendationen med 1,8 procent från och med 1 januari 2019. Det beror dels på ökade genomsnittslöner bland anställda journalister och dels på att de nya kollektivavtalen innehåller kostnadsökningar på just 1,8 procent. Även för eventuella fasta frilansarvoden rekommenderas en höjning med 1,8 procent för 2019”, står det på Journalistförbundets hemsida.