Chips på Hjärtat på torget

Vi hade en AW på Hjärtat på torget

Vi blev inte många, men vi hade väldigt trevligt, på vår AW i Gamla stan den nionde april. Vi fick bland annat tillfälle att lyssna på en färsk återrapportering av det fojoseminarium som hållits under dagen på temat propaganda och informationssamverkan.Vi diskuterade olika typer av textskrivande och hur de funkar med vårt journalistiska uppdrag  och vi skvallrade om alla dessa uppdragsgivare vi har att förhålla oss till. Vi pratade världspolitik och ventilerade semesterplaner.  Kort sagt hade vi en bra kväll och hoppas att fler dyker upp till nästa tillfälle som blir måndagen den 28 maj från klockan 18, även då på Hjärtat på torget i Stockholm.

Årets riksdagsval ger journalister nya utmaningar

Omvärldsutvecklingen ställer högre krav på säkerhet i samband med allmänna val idag. Påverkanskampanjer är vanliga och det talas ofta om att informationskrigsföring råder.

Därför bjöds vi in till en förmiddagsföreläsning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  fredagen den 23 mars.

Analytikern och före detta journalisten  Virve Hedenborg  berättade för dryga tjugotalet frilansar  om hur myndigheten vill hjälpa till att skydda det  svenska valet skyddas från informationspåverkan. Hon tog vidare upp hur journalister kan stärka sin beredskap.

Hon gick igenom begreppet informationspåverkan och hur myndighetens uppdrag inom området ser ut. Utifrån olika fallstudier sätts påverkan mot val in i en kontext för att visa hur fenomenet kan förstås. Hon tog upp roller och ansvar i att stödja skyddet av valet samt går igenom metoder för att möta informationspåverkan på en övergripande nivå.

Även Emma Sjöholm Valmyndighetens representant  berättade om  sin myndighets  roll i att säkerställa arbetet inför årets riksdagsval. Som en del att stärka skyddet av valet är att föra ut kunskap om detsamma eftersom det kan minska risken för att desinformation om valet sprids.

Flyktingpsykologi

Rapport från seminariet om flyktingpsykologi  

På ett seminarium i Uppsala, arrangerat av Svenska kyrkan, Katedralen och Mälardalens frilansklubb den 22 februari, diskuterades hur vi som journalister ska kunna bli bättre på att belysa frågor kring invandrare och flyktingar.

– Det handlar om mitt liv! Om myndigheten inte förstår det så har jag ingen plats på jorden där jag är välkommen.

En ung ensamkommande flykting berättade själv om flykten till Sverige och erfarenheter från vistelsen här. Psykologen Minna Forsell delade med sig av sina erfarenheter från arbetet på en asylmottagning i Stockholm och en diakon, Mona Gustavsson i Gottsunda församling, skildrade den verklighet hon upplever i det vardagliga arbetet med invandrare.

Ordet flykting är farligt, för det är ett gruppord, konstaterades det på seminariet. Alla är vi individer. En del är statslösa, andra har nästan suttit i regeringsställning. Intervjua olika typer av asylsökande, hur de ser på saker! Hur fungerarar det här? Vad gäller i det nya landet? Hur gör man? Vi borde också skriva mer om den gömda gruppen som växer alltmer. En del har bott länge i Sverige och tappat kontakten med sitt gamla hemland.

– Vi skriver om flyktingar som om de inte vore en del av vår verksamhet, ansåg Minna Forsell. Koppla det till en vanlig svensks vardag! Koppla inte bort flyktingarna från samhället! Lägg mer fokus på relationer, bygg upp dem! Svenskarna vill gärna ha en uppgift. I många kulturer ska man först värma upp.

Under seminariet enades deltagarna om att det saknas en helhetsbild. Mycket av det som skrivs blir fragmentariskt. Var finns de breda berättelserna? Ingen journalist har följt hela processen, då en människa som flytt kommit till Sverige.

 

 

Mälardalens frilansklubbs styrelse ombildas

Vid Mälardalens frilansklubbs styrelsemöte den 8 mars 2018 föreslogs att styrelsen ombildas.
Bakgrunden är att vid Frilans Riks årsmöte den 12 februari i år valdes Mälardalens ordförande Gert Lundstedt även till ordförande för Frilans Riks.
För att sprida förtroendeuppdragen, och hinna arbeta som frilansjournalist har Gert bestämt sig för att lämna ordförandeskapet i Mälardalens frilansklubb.

Samtidigt har vice ordförande Leonarda Arcidiacono av personligt skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som vice ordförande och bli suppleant i styrelsen.

 

Styrelsen har för avsikt att ombilda styrelsen enligt följande:

 

Ylva Berlin – ny ordförande, och fortsatt kassör
Marja Beckman – ny vice ordförande
Ronnit Hasson – ledamot

Susanna Kumlien – ledamot

Monica Atterberg – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant

Beata Hansson – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant; ny vice kassör

Leonarda Arcidiacono – ny suppleant, tidigare vice ordförande
Gert Lundstedt – ny suppleant, tidigare ordförande

 

 

 

Har du som medlem i Mälardalens frilansklubb frågor om eller synpunkter på styrelseombildningen ber vi dig mejla oss senast den 20 mars 2018 till: gert.lundstedt@gmail.com

 

 

För styrelsen, Gert Lundstedt – ordförande för Mälardalens frilansklubb