Mälardalens frilansklubbs styrelse ombildas

Vid Mälardalens frilansklubbs styrelsemöte den 8 mars 2018 föreslogs att styrelsen ombildas.
Bakgrunden är att vid Frilans Riks årsmöte den 12 februari i år valdes Mälardalens ordförande Gert Lundstedt även till ordförande för Frilans Riks.
För att sprida förtroendeuppdragen, och hinna arbeta som frilansjournalist har Gert bestämt sig för att lämna ordförandeskapet i Mälardalens frilansklubb.

Samtidigt har vice ordförande Leonarda Arcidiacono av personligt skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som vice ordförande och bli suppleant i styrelsen.

 

Styrelsen har för avsikt att ombilda styrelsen enligt följande:

 

Ylva Berlin – ny ordförande, och fortsatt kassör
Marja Beckman – ny vice ordförande
Ronnit Hasson – ledamot

Susanna Kumlien – ledamot

Monica Atterberg – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant

Beata Hansson – ny ordinarie ledamot, tidigare suppleant; ny vice kassör

Leonarda Arcidiacono – ny suppleant, tidigare vice ordförande
Gert Lundstedt – ny suppleant, tidigare ordförande

 

 

 

Har du som medlem i Mälardalens frilansklubb frågor om eller synpunkter på styrelseombildningen ber vi dig mejla oss senast den 20 mars 2018 till: gert.lundstedt@gmail.com

 

 

För styrelsen, Gert Lundstedt – ordförande för Mälardalens frilansklubb

Mälardalens frilansklubbs styrelse 2018

Här är vår nya styrelse!

På årsmötet den 16 januari 2018 valdes en ny styrelse i Mälardalens frilansklubb. Den nya styrelsen ombildades den 20 mars 2018 och ser nu ut på följande sätt:

Ylva Berlin, ordinarie styrelseledamot, ordförande, kassör

Marja Beckman, ordinarie styrelseledamot, vice ordförande

Susanna Kumlien, ordinarie styrelseledamot, sekreterare

Ronnit Hasson, ordinarie styrelseledamot

Beata Hansson går från suppleant till ordinarie styrelseledamot biträdande kassör, ansvarig för arvoderäkningar

Monica Atterberg går från suppleant till ordinarie styrelseledamot

Gert Lundstedt går från ordinarie styrelseledamot till suppleant

Leonarda Arcidicono går från ordinarie styrelseledamot till suppleant

Ni kan läsa mer om styrelsen under fliken Kontakt.

Gruppfotot togs på Frilans Riks årsmöte av Hasse Hedström.

 

Så fungerar a-kassan för företagare

Det finns många frågor kring hur det fungerar att vara ansluten till a-kassan när man är företagare. Här får du tips på vad du bör tänka på.

A-kassan fungerar ungefär på samma sätt för dig som är frilansande företagare som för den som är anställd. Även om du är företagare kan du alltså vara medlem i en a-kassa. Så här säger Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor:

”Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.” För att exempelvis bli medlem i Journalisternas a-kassa ska du arbeta, eller ha arbetat med journalistisk verksamhet.

Som företagare kan det vara bra att känna till reglerna i det fall du skulle behöva få ersättning från kassan. Alla a-kassor följer samma lagstiftning.

 

Servicebolaget skriver mer om det här

Redovisning av klubbens ekonomi 2017

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014 och presenterar en femte nu.

Kostnaderna under 2017 uppgick till totalt 319 973 kr. Av dessa gick ungefär två tredjedelar (63 procent) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande tredjedelen (37 procent) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

NY REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2017