REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2015

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014, en andra i samband med förra årsmötet. Här är vår tredje, som gäller för hela 2015.

Kostnaderna under 2015 uppgick till totalt 274.106. Av dessa gick drygt tre femtedelar, 62 procent (171.126) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande 38 procent (102.980) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

När det gäller styrelsens arvodering har drygt 67.100 kr gått till styrelsearbete, närmare 44.000 kr till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 18.700 kr för rekrytering av nya medlemmar, drygt 5.700  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 17.000 för arbetet med hemsidan, utskick etc, drygt 18.600 kr i samband med Mälardalens årsmöte (9.400) och Frilans Riks årsmöte (9.200).

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och Frilans Riks årsmöten har uppgått till närmare 63.500 kr. Övriga kostnader har uppgått till närmare 39.500 kr. Där ingår redovisningstjänster, kostnader för bank och post etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse

 

REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2016

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014, en andra i samband med årsmötet 2015, en tredje som presenterades vid förra årsmötet och nu en fjärde.

Kostnaderna under 2016 uppgick till totalt 325 931 kr. Av dessa gick ungefär två tredjedelar, 67 procent (216 925 kr) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande tredjedelen, 33 procent (109 006 kr) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

När det gäller styrelsens arvodering har 74 620 kr gått till styrelsearbete, 77 759 kr till arbete med seminarier och frukostmöten, 17 939 kr till upphovsrätt, 15 376 kr till Frilans Riks årsmöte, 11 015 kr till Mälardalens årsmöte, 8 747 kr till e-postlistan, medlemsutskick etc., 7 096 kr till arbete med hemsidan, 2 563 kr till rekrytering, 1 021 till strategi och kampanjarbete kr och 789 kr till löpande kommunikation.

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och Frilans Riks årsmöten har uppgått till 84 050 kr. Övriga kostnader har uppgått till närmare 24 956 kr. Där ingår redovisningstjänster, revision kostnader för bank och post etc.

Under året har Mälardalens frilansklubb erhållit klubbidrag och ekonomiskt stöd för ett upphovsrättsmöte från Frilans Riks (4 830 kr) samt intäkter i samband med en fotokurs (4 350 kr).

Mälardalens frilansklubbs styrelse

Nya tips på artikelvinklar om funktionshinder

Frukostmötet på temat ”Funktionshinder – bortglömt i journalistiken? Här finns mycket bra journalistik att göra” samlade uppemot 30 deltagare. De flesta deltog i diskussionerna kring både arbetsmiljön för journalister med funktionsnedsättning och möjligheterna att göra journalistik av frågor kring funktionshinder.

– Alla måste ju ha rätt att kunna komma till sitt arbete. Det låter som en självklarhet. Men om bussarna och arbetsplatsen inte är anpassad för rullstol, vad gör man då? Det borde kunna vara en bra utgångspunkt för en story, menade Erika Wermeling, frilansjournalist med inriktning på skola och funktionsnedsättning.

SVT Stockholms nyhetsankare Margareta Benson berättade om möjligheterna att arbeta med sin hörselskada. Hon har fått gehör av SVT för sina krav om att inte arbeta allför många dagar i sträck. Däremot har hon ännu inte fått tillgång till ett eget arbetsrum.

Mia Ahlgren från Handikappförbunden, tog upp frågan kring att så lite görs kring funktionsnedsättning i media, trots att flera hundra tusen svenskar har någon form av funktionshinder. En undersökning som hon genomförde för tio år sedan visar att endast 0,7 procent av programinnehållet på SVT tog upp frågan om funktionsnedsättningar. Hon trodde att siffran säkert är densamma idag. Kan detta bero på att så få journalister med funktionsnedsättning finns inom media?

– Funktionsnedsatta vill inte bara tala om sina funktionshinder. De kan ofta vara specialister inom andra områden. En idé vore att vi inom handikapprörelsen såg till att det skapades kontaktlistor med namn på miljöexperter, flyktingpolitik, ekonomi osv. Så att det blir verklig mångfald i media, föreslog Fredrik Carnestam, pressekreterare på DHR.

Flera frilansar gav exempel på idéer för olika medier kring funktionsnedsättning. Andra underströk svårigheten att sälja in materialet. Kanske är intresset för redaktionsledningarna alltför litet? En som dock verkar gå mot strömmen är Lois Steen, chefredaktör för sjukgymnasternas tidning ”Fysioterapi”. Hon arbetar nu med att få in nya krönikörer i tidningen, krönikörer med funktionsnedsättning.

Alla deltagarna på Mälardalens frukostmöte i Sandlersalen på ABF-huset var överens om att diskussionen kring funktionsnedsättning och journalistik måste fortsätta.

Holger Nilén

V ordf Mälardalens Frilansklubbs Styrelse

Bildtext:

Journalistik om funktionshinder. I panelen fr v Holger Nilén och Marika Sivertsson (båda från Mälardalens klubbstyrelse), Margareta Benson (SVT Stockholm), Mia Ahlgren (Handikappförbunden) och Erika Wermeling (frilansjournalist).

 

Nyanlända journalister

Rapport om Mälardalens frilansklubbs tvåårsprojekt Nyanlända journalister

Genomfört juni 2015 -maj 2017.
Det började med att Mälardalens frilansklubbs styrelse i juni 2015 fick information om Fristadsförfattarprojektet (Icorn) i Kulturhuset/Stadsteaterns regi i Stockholm. Vi fick då kontakt med Ashraf Atraqchi, journalist från Mosul. Den 2 september 2015 genomfördes en paneldiskussion på temat Journalister på flykt i Sverige på Kulturhuset/Stadsteatern. I panelen ingick utöver Ashraf Atraqchi bland andra Alisa Bosnic – då redaktionschef på Dalarnas Tidningar och på 90-talet själv nyanländ journalist från Bosnien – och Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Ännu ett panelsamtal genomfördes den 10 mars 2016 under rubriken Nya konstnärer, gamla institutioner? Att bygga broar mellan nyanlända kulturarbetare och Sveriges kultursektor. Medverkade gjorde kulturministern Alice Bah Kuhnke, Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet, Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares.
Mälardalens frilansklubb, som deltog i båda panelsamtalen, framförde förslag om ett mentorsprogram för nyanlända journalister. I augusti 2016 gick klubben ut med en inbjudan till alla medlemmar i Mälardalens frilansklubb att anmäla intresse för mentorskap. Elva medlemmar angav intresse. Efter intervjuer återstod fem mentorer och fem adepter.

Mentorsprogrammet genomfördes från november 2016 till juni 2017. Vid första mötet med mentorerna deltog Keja Stenström, som informerade om olika sätt att coacha. Under andra mötet i februari 2017, liksom under ett tredje möte i april, berättade mentorerna om sina möten med adepterna. Under det avslutande mötet i maj deltog också de flesta av adepterna, coachen Keja Stenström och återigen Alisa Bosnic, nu chef för Radio Uppland.

Lärdomar av projektet

*Det var betydligt svårare att rekrytera adepter än förväntat. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen hänvisade i många fall till sekretess, att de inte kunde förmedla de nyanländas yrken.
*De adepter som deltog i mentorsprogrammet hade ibland svårt att komma till mötena eftersom de hade fullt upp med att försörja sig och sina familjer. De hade då helt andra jobb än inom media, exempelvis som diskare.
*Några adepter som endast behärskade arabiska gick inte att stödja, eftersom språkkunskapen i arabiska saknades bland mentorerna.

*Två av adepterna hade via myndigheterna lyckats få praktik, en på DN och en på Dramaten. Mentorsprojektet hade behövt tillgång till praktikplatser, kanske genom SJF/Medieföretagen. Enligt SJFs förhandlingschef Johan Lif finns en överenskommelse mellan SJF och Medieföretagen om att låta nyanlända journalister besöka arbetsplatser i någon sorts ”prova på”-syfte så att det inte betraktas som arbete och faller under kollektivavtalet.

*Några av adepterna hade svårt att försörja sig genom andra jobb, så att hjälpa dem också med detta var en viktig del i mentorernas arbete.
*Kanske borde mentorsprojektet rikta sig till flyktingjournalister som vistats i Sverige fyra-fem år och hunnit etablera sig lite mer i det svenska samhället?

Nästa mentorsprojekt

Alla mentorer och adepter som deltog i projektet vill gärna fortsätta ha kontakt. Mälardalens frilansklubbs styrelse vill också gärna att arbetet fortsätter i någon form. Kanske kan flera klubbar samarbeta?

Gert Lundstedt och Holger Nilén, Mälardalens frilansklubbs styrelse