Nya TCO-chefen besökte frilanskontor

10 november, 2011  |  Dokumentation, Nyheter  |  Share

Under två timmar diskuterades de viktigaste frilansfrågorna och vad facket centralt kan göra för oss.

Jonas Nordling och Eva Nordmark

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och TCO: s ordförande Eva Nordmark diskuterar frilansfrågor. Foto: Elisabet Wahl

Mälardalens frilansklubb bjöd in TCO-ordförande Eva Nordmark och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling att besöka ett frilanskontor och diskutera frilansarnas arbetssituation. Vilka frågor som är viktigast för oss nu, och vilken hjälp kan vi förvänta oss av våra förbund centralt.

Nordmark och Nordling, som tillträde sina poster på försommaren, besökte den 28 oktober under ett par timmar Frilanskollektivet, ett kontor på Södermalm i Stockholm där åtta frilansar jobbar. På plats fanns tre av dem och delar av styrelsen för Mälardalens frilansklubb – Frilansjournalisten, Journalisten eller TCO-tidningen var även inbjudna men kom inte.

Inledningsvis fick Eva Nordmark höra hur en frilans vardag ser ut. Nordmark ställde frågor och medgav att kunskaperna om journalistyrket var begränsade men underströk samtidigt att hon som före detta ordförande för fackförbundet Vision (tidigare SKTF) har erfarenheter av yrkesgrupper dmed liknande arbetsvillkor.

Frågor som togs upp var alltifrån arvoden och fulavtal, sjukförsäkring, pension och a-kassa, till upphovsrätt och behovet av kompetensutveckling. Efter att ha hört om olika medieföretags upptrappning för att få frilansare att skriva på fulavtal sammanfattade Eva Nordmark läget med: ”Det är en obehaglig utveckling.”

Jonas Nordling redogjorde i sammanhanget för Journalistförbundets insatser under hösten och konstaterade att medan vissa företag som Aller varit mottagliga för diskussion och förhandling, vill andra som Forma överhuvudtaget inte tala med förbundet.

Utöver att inte erbjuda rimlig betalning försöker arbetsgivaren genom fulavtalen också tillskansa sig så mycket upphovsrätt som möjligt. Riktigt fula fulavtal vad gäller både upphovsrätt och betalning erbjuder överraskande nog Utbildningsradion (UR) – men även SR och SVT erbjuder många gånger skamliga villkor.

En etermediesektion för frilansar som nu är under uppbyggnad ska förhoppningsvis kunna lyfta frågan. I senaste Journalisten finns ett reportage om frilansares vardag i Tyskland där Public Service är de som betalar bäst (sic!).

Mycket av det två timmar långa mötet ägnades åt att många frilansar inte anser det värt att sjukanmäla sig till Försäkringskassan, eller när man att ”vabbar”. Dels för att frilansare som egenföretagare har sju karensdagar, och dels på grund av problemet att få rätt SGI, sjukpenningsgrundad inkomst – vilken SGI man får hänger på vilken handläggare på Försäkringskassan man får. Vilket Eva Nordmark underströk är oacceptabelt.

Just nu pågår en stor socialförsäkringsutredning som lägger fram sitt förslag 2013. Här sitter TCO med i en referensgrupp. Vi bad att få träffa den ansvarige för att förklara frilansarnas problematik, vilket Nordmark tyckte var en bra idé.

– Jag kommer att verka för att TCO i utredningen skriver ihop sig med Saco och LO för att sätta kraft bakom våra krav, lovade Eva Nordmark.

Andra ersättnings- och trygghetsfrågor som togs upp var a-kassan – som många står utanför – och pensionerna – som kommer bli magra för flertalet. När SJF senast undersökte hur många frilansar som har privat pensionssparande var det baratio procent, upplyste Nordling.

Mälardalens frilansklubb kommer närmaste tiden ordna ett frukostmöte för att ta upp och informera kring just pensioner, a-kassa och sjukförsäkring.

Våra arvoden – frilansrekommendationen – utreds för närvarande inom förbundet. Många är oroliga att den kan sänkas eftersom det finns en utbredd uppfattning att rekommendationen inte är tillämpningsbar – och arbetsgivaren som betalar enligt rekommendationen förhandlar ned ersättningen bakvägen genom att erbjuda allt kortare betald tid för ett knäck.

– Det utbildas alldeles för många till journalistyrket, poängterade Jonas Nordling. Det gör att arbetsgivarna kan hålla rimliga lönekrav nere. Vi har framfört till och kommer fortsatt att kräva att regeringen minskar antalet utbildningsplatser. Vilket skulle innebära ett bättre förhandlingsläge för frilansarna.

Vilket Eva Nordmark höll med om.

Mötet dominerades alltså av stora, tunga och besvärliga frågor för yrkeskåren. Vilket också var avsikten. Men både vi frilansar, Eva Nordmark och Jonas Nordling var efter mötet nöjda.

Frilanskontorets hemkänsla som Nordmark både noterade och berömde gör förhoppningsvis att hon ser oss framför sig när hon ska föra fram våra frågor.

Gert Lundstedt, vice ordförande Mälardalens frilansklubb

I TCO ingår Journalistförbundet och ytterligare 14 fackförbund med totalt 1,2 miljoner medlemmar.

Journalistförbundet

TCO

Socialförsäkringsutredningen


Lämna en kommentar