Kontakt

Söker du en särskild styrelseledamot? Info om och kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du här!
Du kan också mejla oss på malardalensfrilansklubb@gmail.com

Alla porträtt är tagna av Hasse Hedström.

 

Gert LundstedtGert Lundstedt, ordförande

Ansvarsområden:  Övergripande ansvar för klubbverksamheten, och bollplank för styrelseledamöterna och deras olika ansvarsområden. Samarbetsansvar med Frilans Riks.
Fackliga frågor: Arvoden och rekrytering är 2016 prioriterade områden för Mälardalens frilansklubb. Upphovsrätten är också viktig och sammanhänger med arvodena, vi ser nu hur det ena mediehuset efter det andra lägger fram så kallade fulavtal för frilansande journalister och fotografer.
Dessutom vill jag ordna sociala arrangemang, alltifrån föreläsningar och seminarier till utbildning. När frilansvillkoren blivit tuffare är det lätt att känna sig isolerad.
Arbetar med: Jobbar som skrivande frilansjournalist sedan 1998.  Huvudämnen: arbetsmarknadsfrågor, kultur och kulturpolitik, och asyl- och integrationsfrågor. Är också översättare.
Kontakt: gert.lundstedt[at]gmail.com,  0702 6387 06.

 

 Monica Walldén, vice ordförande

Ansvarsområde: ansvarig för hemsidan, arvodesfrågor och upphovsrätt
Fackliga frågor: I den osäkra tid vi frilansar lever med arvodesdumpning och fulavtal är det viktigare än någonsin att vi organiserar oss – det är tillsammans vi är starka! När vi är många kan vi bli en vital motkraft och stötta varandra genom erfarenhetsutbyten.
Arbetar med: Frilansjournalist sedan 2010. Mina huvudområden är miljö- och klimatfrågor samt brand, vid sidan av andra ämnen till månadstidningar, fackpress och kundtidningar. Författare till den dokumentära boken Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd. Jobbar även som översättare och korrekturläsare. Jag blir riktigt lycklig när jag har lyckats eliminera alla korrekturfel i tidningen före tryck!
Kontakt: monica [at] wordsafe.se, 0734-21 92 31.

 

Ylva Berlin, kassör

Ansvarsområde: kassör
Fackliga frågor:Vill få bättre kontroll över utvecklingen inom journalistiken och vad som händer med journalistkåren, hur uppdragsgivarna behandlar oss och vilka möjligheter vi har att agera de ekonomiska och juridiska villkoren för frilansjournalister. Jag är även intresserad av nätverk att bygga upp ett väl fungerande nätverk med givande möten etcetera.
Arbetar med: Redaktionschef LTF feature, frilansjournalist.
Kontakt: ylva.berlin[at]ltffeature.com, 070-797 74 96.

 

Holger Nilén, ledamot

Ansvarsområden: Kontaktperson för arbetsplatsklubbar tillsammans med Gert Lundstedt.
Fackliga frågor: Utbildning (t ex yngre frilansares situation), anpassningsfrågor (situationen för funktionsnedsatta journalister), internationellt samarbete.
Arbetar med: Frilansjournalist sedan 1995. Utbildare i journalistik (skrivande, radio och webb). Medlem i Medicinjournalisternas förening. Skriver bland annat om bistånd och medicinska frågor. Sitter med i redaktionen för ”Folkhögskolan”. Utvärderar bistånd.
Kontakt: holger.nilen[at]gmail.com, 070-586 22 11.

 

Beata Hansson, ledamot

Ansvarsområde: webredaktör
Fackliga frågor: Den viktigaste fackliga frågan för mig är att få alla frilansare att inse hur mycket mer kraft som alstras när vi jobbar tillsammans.
Arbetar med: Jag är kulturvetare som även går igång på hästar, samhälls- och skolfrågor.
Kontakt: beata[at]beatahansson.se, 073–600 14 63.

 

Johanna Lundeberg, ledamot

Ansvarsområde: sekreterare

Fackliga frågor: upphovsrätt, etik och rimliga arvoden

Arbetar med:  jag skriver gärna om samhällsfrågor, sport, friluftsliv och kultur. Därutöver arbetar jag även med korrekturläsning och textredigering, och jag fotograferar gärna. Skrev 2016 boken ”Tänk först – dela sen”, en intervjubok som handlar om hur lärare och bibliotekarier kan integrera ett källkritiskt arbete i skolan.

Kontakt: malardalen@ordaglad.se, tel 070-782 80 35.

 

Monica AtterbergMonica Atterberg, suppleant

Medlemsrekrytering. Kontaktperson för verksamhet i Uppsala.
Fackliga frågor: Det är viktigt att få in fler aktiva journalister i förbundet. Alltför många står utanför och dumpar priserna. Ökad solidaritet och samarbete krävs. Vi måste informera bättre om vad SJF kan göra för den enskilde journalisten. En utökad användning av sociala medier för att nå ut med vårt budskap är en väg att gå.Upphovsrätten är central. Utan den kommer vi inte att ha några duktiga journalister i framtiden. Målet måste vara ett samarbete mellan alla upphovsrättsorganisationer som finns, i Sverige och utomlands.
Det är bra med stora utbildningssatsningar för frilansjournalister. Det ger oss nödvändiga möjligheter att hänga med i en föränderlig medievärld.
Arbetar med: Jobbat som skrivande frilansjournalist/skribent i cirka 30 år, det senaste decenniet också med fotografering. Huvudområden: Samhälls- och konsumentfrågor, hälsa kultur, och mycket mer.
Kontakt: monicaprivat[at]gmail.com, 0767 – 810 830.

 

Leonarda Arcidiacono, suppleant

Ansvarsområde: Rekrytering
Arbetar med: Frilansande journalist och fotograf bosatt i Järna söder om Stockholm. Mina specialområden är urfolk-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Förtroendevald suppleant i Mälardalens frilansklubbs styrelse sedan januari 2017. Mitt ansvarsområde i styrelsen är frågor kopplade till rekrytering.

Kontakt: leonarda-arci@outlook.com, tel 076-789 77 77

Marja BeckmanMarja Beckman, suppleant

Ansvarsområde: kurs- och frukostmötesansvarig

Arbetar med: Jag är skrivande journalist med hjärtat hos vardagshjältar. Jag skriver mest om utbildning, sociala frågor, jämställdhet och kultur. Jag är också utbildad kommunikatör inom sociala medier och tar uppdrag inom digital kommunikation.

Kontakt: marja[at]marjabeckman.se, tel 0739-861304, www.marjabeckman.se

 

Karin Löwengren, suppleant

 Ansvarsområde: kurs- och frukostmötesansvarig
Kontakt: karinlowengren@gmail.com, tel 0739-34 96 06