Jag orkar inte mer- när jobbet skadar själen

Jag orkar inte mer- när jobbet skadar själen

Författarsamtal med Elinor Torp i ABF-huset på Sveavägen

Tiotusentals svenskar långtidssjukskrivs varje år på grund av mobbning i arbetslivet. Upp till 300 svenskar per år begår självmord – många fler än de som dör i olyckor på jobbet.

I boken ”Jag orkar inte mer – när jobbet skadar själen” berättar Elinor Torp, Dagens arbete, om det uppmärksammade Krokomfallet, socialsekreteraren Lars självmord och familjens kamp för upprättelse. Med fallet fick mobbning som arbetsmiljöproblem mer uppmärksamhet i Sverige, och i dag är det vanligare med anmälningar och med journalistisk uppmärksamhet.

Den lilla skara som kommit till ABF-huset den första juni fick veta mer om arbetet med boken, och om möjligheterna att bevaka mobbning i arbetslivet. Ett par goda råd var att konkretisera i termer av ekonomi vid insäljningen, och att ge fall där det finns god dokumentation en chans.