Frilansvillkoren

Frilansvillkoren

Hur påverkas anställdas arbetsuppgifter när redaktionerna slimmas? Hur ser man på användningen av frilansare och bemanningsföretag? Hur får vi upp frilansfrågorna som en del av arbetsplatsklubbs- och distriktsarbetet? Hur kan vi jobba tillsammans för att höja lönerna och frilansarvodena?
Det är några av frågorna som Mälardalens Frilansklubb aktivt arbetar med.

Frilansrekommendationen och kalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida

Journalistförbundets styrelse har antagit en frilansstrategi som innehåller konkreta handlingsplaner för de viktigaste frågorna – arvoden, upphovsrätt och social trygghet.
− Frilansjournalisternas situation på arbetsmarknaden måste stärkas. Det ska vara självklart att de får skäligt betalt för sitt arbete, att deras upphovsrätt skyddas och att deras sociala skyddsnät förbättras, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida