REDOVISNING AV KLUBBENS EKONOMI 2014

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti. Här är vår andra, som gäller för hela 2014.

Kostnaderna under 2014 uppgick till totalt 293.750. Tre femtedelar eller 60 procent (176.000) gick till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande två femtedelar eller 40 procent till externa kostnader och arvodering av gästföreläsare och tankesmedja.

När det gäller styrelsens arvodering har närmare 61.000 kr gått till styrelsearbete, drygt 47.000 kr  till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 22.000  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 11.000 kr till socialförsäkringsarbete, drygt 22.000 kr i samband med Mälardalens årsmöte och drygt 12.500 kr till Frilans Riks årsmöte.

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och frilans Riks årsmöten har uppgått till drygt 45.000 kr.

Övriga kostnader har uppgått till drygt 72.500 kr. Där ingår Arvodesguiden (närmare 11.500), Tankesmedjan, redovisningstjänster, hemsidan, e-postlista och medlemsutskick etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse