REDOVISNING AV MÄLARDALENS EKONOMI TVÅ GÅNGER OM ÅRET

 

Mälardalens frilansklubbs ekonomi ska självklart vara transparent för medlemmarna. Det beslöts på årsmötet. Här sammanfattar styrelsen det ekonomiska läget från första januari fram till mitten av augusti. I framtiden är tanken att den offentliga redovisningen ska ske varje halvår.

Verksamhet och möten har kostat totalt drygt 126.000 kr, 64 procent eller ungefär 2/3 av totalen. Av detta har närmare 35.000 kr gått till styrelsearbete. Omkring 21.000 har gått till frilansklubbens arbete med att utveckla samarbetet med arbetsplatsklubbar. Seminarierna har kostat drygt 18.000, Mälardalens arbete med Frilans Riks årsmöte 12.000, arbetet med att påverka socialförsäkringsutredningen drygt 11.000  samt Mälardalens egna årsmöte närmare 9.000. Övriga omkostnader har uppgått till närmare 70.000 kr. Där ingår Arvodesguiden, Tankesmedjan, lokalhyror, gästföreläsare och redovisningstjänster.

Mälardalens frilansklubbs styrelse