REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2015

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014, en andra i samband med förra årsmötet. Här är vår tredje, som gäller för hela 2015.

Kostnaderna under 2015 uppgick till totalt 274.106. Av dessa gick drygt tre femtedelar, 62 procent (171.126) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande 38 procent (102.980) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

När det gäller styrelsens arvodering har drygt 67.100 kr gått till styrelsearbete, närmare 44.000 kr till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 18.700 kr för rekrytering av nya medlemmar, drygt 5.700  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 17.000 för arbetet med hemsidan, utskick etc, drygt 18.600 kr i samband med Mälardalens årsmöte (9.400) och Frilans Riks årsmöte (9.200).

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och Frilans Riks årsmöten har uppgått till närmare 63.500 kr. Övriga kostnader har uppgått till närmare 39.500 kr. Där ingår redovisningstjänster, kostnader för bank och post etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse