Tysk upphovsrättslag inspirerar

Tysk upphovsrättSvenska politiker bör verka för en upphovsrättslagstiftning med skrivningar som motsvarar de som finns i Tyskland, menar Journalistförbundet.

I en debattartikel i Journalisten skriver Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling, Frilans Riks ordförande Victoria da Silva och Mälardalens frilansklubbs ordförande Gert Lundstedt i dag att det behövs en moderniserad upphovsrätt som garanterar bättre villkor för frilansar.

Bakgrunden är de så kallade ”fulavtal” som flera stora tidskriftsförlag lanserat, vilka i praktiken sätter stopp för vidareförsäljning av frilansars material. Förlagen kräver att frilansmedarbetare ska skriva på dem för att få fortsatta uppdrag.

Journalistförbundet tycker att det nu är dags att pröva lagstiftningsvägen för att stärka upphovsrätten. På EU-nivå pågår sedan en tid en översyn av lagar och regler för att harmonisera upphovsrätten och stärka enskilda upphovsmäns ekonomiska upphovsrätt.

Förbundet pekar på den tyska lagstiftningen som ett gott exempel att sträva efter även i Sverige. Den tyska upphovsrätten innebär bland annat att det inte är möjligt att helt överlåta enskildas upphovsrättigheter, samt att en upphovsman alltid ska ha rätt till skälig ersättning för vidarepublicering.