skrivmaskin

Värna medlemstidningarnas redaktionella självständighet

skrivmaskin
Foto: Pixabay

24 NOVEMBER, 2017

Sveriges fackförbund har en lång tradition av stort medlemsengagemang och levande intern demokrati och dialog, en tradition som byggt dem starka. De allra flesta fackförbund har insett att en medlemstidning med redaktionellt självständig ställning är ett viktigt verktyg just för att främja engagemang och ett demokratiskt samtal – och därmed också organisationens trovärdighet och genomslag i samhällsdebatten.

Vi vill påminna om argumenten för organisationstidningars redaktionella självständighet, eftersom vi nås av signaler om att det i ett av Sveriges största fackförbund just nu förs en diskussion där medlemstidningarnas redaktionella självständighet verkar ifrågasättas. I en skrivelse till Lärarförbundets förbundsstyrelse uttrycker fackklubbarna vid tidningsavdelningen sin oro över en konsultrapport som beskriver förbundets tidningar i negativa ordalag och påstår att ”organisationer inte har råd att låta olika kanaler måla upp olika bilder av en och samma fråga”.

Läs hela artikeln här