Redovisning av klubbens ekonomi 2017

Redovisning av klubbens ekonomi 2017

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014 och presenterar en femte nu.

Kostnaderna under 2017 uppgick till totalt 319 973 kr. Av dessa gick ungefär två tredjedelar (63 procent) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande tredjedelen (37 procent) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

NY REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2017