Vi söker valberedare

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.

Vad en valberedare gör? En valberedare letar lämpliga styrelsemedlemmar som sedan presenteras vid årsmötet.

Det är ett spännande och givande sätt att jobba fackligt om man känner att man har för lite tid att själv aspirera på en styrelsepost men ändå vill vara med och påverka.

Vad behöver en valberedare ha för kompetens?  Den behöver ha en egen nyfikenhet på fackligt arbete men framförallt ett kontaktnät. Det behöver inte vara jättestort, för det fina är att man på detta sätt automatiskt berikar sitt eget nätverk.

Dessutom behöver man en telefon, alternativt raska ben och fem timmar tillgodo att lägga ner på detta arbete (utslaget över ca ett halvår)  för dessa timmar arvoderas man givetvis (enligt gällande arvode för styrelsearbete i Mälardalens frilansklubb)

Givetvis inhämtar man stöd och information från styrelsen

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär såhär:

1.Valberedaren diskuterar med styrelsen för att få fram synpunkter och förslag.

2.Valberederen gör en analys av läget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge? Klargör vilka poster som blir vakanta. Vilka kompetenser behöver styrelsen?

  1. Valberedaren inhämtar förslag och presenterar dessa för styrelsen.

 

Visst låter detta som en rolig och inte alltför betungande uppgift? Vid intresse, tveka inte att kontakta gert.lundstedt@gmail.com, eller någon annan i Mälardalens styrelse