Här är vår nya styrelse!

På årsmötet den 16 januari 2018 valdes en ny styrelse i Mälardalens frilansklubb. Den nya styrelsen ombildades den 20 mars 2018 och ser nu ut på följande sätt:

Ylva Berlin, ordinarie styrelseledamot, ordförande, kassör

Marja Beckman, ordinarie styrelseledamot, vice ordförande

Susanna Kumlien, ordinarie styrelseledamot, sekreterare

Ronnit Hasson, ordinarie styrelseledamot

Beata Hansson går från suppleant till ordinarie styrelseledamot biträdande kassör, ansvarig för arvoderäkningar

Monica Atterberg går från suppleant till ordinarie styrelseledamot

Gert Lundstedt går från ordinarie styrelseledamot till suppleant

Leonarda Arcidicono går från ordinarie styrelseledamot till suppleant

Ni kan läsa mer om styrelsen under fliken Kontakt.

Gruppfotot togs på Frilans Riks årsmöte av Hasse Hedström.