Så kan journalister stärka sin beredskap inför årets riksdagsval

Fotograf
Foto: 3dman_eu, Pixabay

Mälardalens Frilansklubb bjuder i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Valmyndigheten på en tvåtimmars förmiddagsföreläsning om informationspåverkan.

När? Den 23 mars mellan klockan 10–12.

Kaffe och bulle serveras från klockan 10.00. Cirka 10.30 börjar föreläsningen

Var? MSB:s lokaler på Flemingatan 14.

MSB är ett skyddsobjekt. Legitimation är ett krav för att komma in i lokalerna.

Anmälan senast: 20 mars till Beata Hansson på beata@beatahansson.se

På agendan:

Hur ska det svenska valet skyddas från informationspåverkan? Hur kan journalister stärka sin beredskap och vad är nytt i årets val? MSB och Valmyndigheten berättar tillsammans om arbetet med skyddet av valet.

MSB går igenom begreppet informationspåverkan och hur myndighetens uppdrag inom området ser ut. Utifrån olika fallstudier sätts påverkan mot val in i en kontext för att visa hur fenomenet kan förstås. Vi tar också upp roller och ansvar i att stödja skyddet av valet samt går igenom metoder för att möta informationspåverkan på en övergripande nivå.

En del i att stärka skyddet av valet är att föra ut kunskap om detsamma eftersom det kan minska risken för att desinformation om valet sprids. Valmyndigheten ger därför också svar på följande frågor:

–          Roller, ansvar, nivåer. Vem gör vad i valet?

–          Nyheter i årets val. Vad är nytt och vilka konsekvenser får det?

–          Okunskap och vanliga missuppfattningar. Varje år samma frågor – vad är det som gäller?

–          Svenska valsystemets styrkor. Hur ser bedömningen ut och vad grundar den sig på?

–          Frågor och funderingar. Vart vänder jag mig?