Årets riksdagsval ger journalister nya utmaningar

Omvärldsutvecklingen ställer högre krav på säkerhet i samband med allmänna val idag. Påverkanskampanjer är vanliga och det talas ofta om att informationskrigsföring råder.

Därför bjöds vi in till en förmiddagsföreläsning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  fredagen den 23 mars.

Analytikern och före detta journalisten  Virve Hedenborg  berättade för dryga tjugotalet frilansar  om hur myndigheten vill hjälpa till att skydda det  svenska valet skyddas från informationspåverkan. Hon tog vidare upp hur journalister kan stärka sin beredskap.

Hon gick igenom begreppet informationspåverkan och hur myndighetens uppdrag inom området ser ut. Utifrån olika fallstudier sätts påverkan mot val in i en kontext för att visa hur fenomenet kan förstås. Hon tog upp roller och ansvar i att stödja skyddet av valet samt går igenom metoder för att möta informationspåverkan på en övergripande nivå.

Även Emma Sjöholm Valmyndighetens representant  berättade om  sin myndighets  roll i att säkerställa arbetet inför årets riksdagsval. Som en del att stärka skyddet av valet är att föra ut kunskap om detsamma eftersom det kan minska risken för att desinformation om valet sprids.