Bild från Mälardalens frilansklubbs årsmöte 2019

Ny styrelse vald

En ny styrelse valdes vid Mälardalens frilansklubbs årsmöte den 19 februari i Journalistförbundets lokaler.

Ordförande Ylva Berlin (omval)

Marja Beckman (omval)

Beata Hansson (omval)

Elin Dunås (nyval)

Monica Atterberg (omval)

Ronnit Hasson (omval)

 

Suppleanter

Kassör Therese Quennerstedt (nyval)

Artur Nordfors Kowalski (nyval)

Leonarda Arcidiacono (omval)

 

Revisorer

Hasse Hedström (omval)

Magnus Hagström (omval)