Frilansar extra utsatta vid hot och hat

Beata Hansson.
Beata Hansson på paneldebatten.

Journalister hör tillsammans med politiker och konstnärer till de yrkesgrupper som får ta emot flest hot och trakasserier av allmänheten. När Brottsofferjouren den 28 maj bjöd in bland andra en representant från Frilans Riks till paneldebatt i Uppsala under vinjetten Orädd demokrati, fokuserades diskussionerna kring det hårda klimatet som råder framförallt på sociala medier och vad vi ska göra åt faran med normaliseringen av hat och hot i det digitala flödet.

Mälardalens Frilansklubbs Beata Hansson deltog i paneldebatten. Ni kan läsa hela hennes rapport på Frilans Riks hemsida.