Tuffa tider för frilansande dagspressjournalister men UNT köper fortfarande frilansmaterial 

Roger Berglund UNT
Roger Berglund presenterade UNT för sju frilansjournalister. Foto: Monica Atterberg

Sju frilansjournalister gjorde i mitten av oktober ett studiebesök på Upsala Nya Tidning i Uppsala, där redaktionschefen Roger Berglund berättade om UNT:s utveckling genom åren, från den legendariske Axel ”Koftan” Johansson, chefredaktör i 45 år, och fram till dagens digitalisering.

Förr kunde man bli anställd på UNT utan någon speciell utbildning bara man hade ett stort engagemang. Idag anställs ingen utan universitetsexamen. Man bör dessutom helst ha multikompetens, kunna skriva, fotografera, videofilma och publicera på webben. UNT använder sig dock också av frilansfotografer.

Vilka artiklar köper UNT in?

* Feature, fördjupningsreportage, t.ex. till Leva och porträtt.

* Sportreferat

* Reportage, t.ex. i bostadstidningen

* Temaläsning, motor och trädgård

* Kultur, litet teater, litet musik

Men man bevakar inte längre kulturlivet i Stockholm.

UNT har frilansmaterial varje dag. Reportagedelen är störst. Sporten är också stor. Kulturartiklarna görs i mindre utsträckning av frilansare, nyhetsartiklarna minst.

Tidigare hade UNT en konsumentreporter. Då gjordes också matpriskoll. Det har UNT slutat med, på grund av bristande resurser. Roger Berglund anser inte att det har så stort läsvärde idag. Tidningen har inte heller någon grävtradition.

– Det tar för lång tid för reportern för att vi ska kunna betala, säger Roger Berglund.

Krav på frilansen

UNT köper in material för att det ska vara en egen avlastning. Frilansarna måste vara självgående och klara direktiven. Så här lång ska artikeln vara, innehålla så här många tecken och vara klar den här dagen. Våra anställda måste ha en annan person, t.ex. bänkgrannen som ska läsa igenom artikeln innan den lämnas in. Det kan vara en bra idé även för frilansare.

– Vi har ingen coachningverksamhet för våra frilansare. Den lägger vi på våra anställda som tycker att de får för litet. 

Vad betalar UNT?

– Jag har aldrig varit med om att någon betalat efter journalisttaxan, säger Roger Berglund. För en featureartikel, en dags jobb, är 3 000 kronor F-skatt högt i UNT:s värld. Det är litet pengar för en enstaka artikel. Men vi vill gärna knyta stadiga kontakter med frilansarna. Långsiktiga relationer är alltid bra. Man lär känna varandra. Fler vill skriva än det finns plats för. Det är till vår fördel.

Den frilans som vill sälja material vänder sig till avdelningsansvarig för det man vill sälja in. 

Hur säljer man?

– Mejla först, säger Roger Berglund. Jag brukar vara rätt snabb på att svara. Ringa kan ni glömma.

Monica Atterberg