Hur journalister ska bli varumärken istället för publicisterna

Hur journalister ska bli varumärken istället för publicisterna

Den 19 november besökte journalisten Anna Holmquist Uppsala och berättade för tio frilansjournalister och en forskare om vad hon vill göra med sin nya plattform, Gazzine.

– Målet är att skapa en plattform där journalister blir varumärken i stället för publicisterna, säger Anna Holmquist, som byggt upp Gazzine.

Tanken är att journalister ska lägga upp sitt material, tänka på bilder och layout, kanske marknadsföra sig själva. Läsarna ska så småningom betala en månadskostnad, precis som många gör idag till Netflix och Spotify. Det är mer jämförbart med Readly fastän de har pdf:er. Anna vill göra något nytt.

124 journalister var registrerade då Anna var i Uppsala. Det finns också en Facebookgrupp med över 200 medlemmar. Mellan 300 och 400 artiklar ligger uppe på Gazzine nu. Många av artiklarna har varit publicerade tidigare. Än så länge får journalisterna inget betalt. Först ska plattformen byggas upp. Så småningom ska man också kunna göra bildspel, rörliga bilder och ljudfiler. Drömmen är ett översättningsverktyg så att artiklarna kan publiceras också i andra länder.

Anna Holmquist tänker sig en inkomstfördelning på 70 procent till journalisterna och 30 procent till utveckling av plattformen. De 70 procenten ska fördelas mellan journalisterna efter hur mycket lästiden är, inte antal klick, eftersom klicken kan manipuleras.

– Plattformen är till för journalister. Därför måste det finnas en viss verkshöjd. Jag är inte ansvarig utgivare. Ni är ansvariga för era artiklar.

Men jag som plattformsägare har skyldighet att ta bort saker som strider mot lagar och dyligt,  säger Anna Holmquist.

Monica Atterberg