Upphovsrättsdebatt på ABF

Upphovsrättsdebatt på ABF

Måndagen den tredje februari anordnade Mälardalens Frilansklubb tillsammans med Frilans Riks ett seminarium på ABF om EU:s nya upphovsrättsdirektiv som nu är på väg att implementeras i svensk lag.
Satt i panelen gjorde Olle Wilöf, sjf:s jurist och upphovsrättsexpert, riksdagsledamot Åsa Eriksson från näringsutskottet, Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks, samt ( ej i bild) Paulina Holmgren ordförande Svenska fotografers förbund.
Foto: Hasse Hedström

Denna film gjordes av Hasse Hedström: