Att frilansa

Journalistförbundet har slutit tre olika frilansavtal med arbetsgivarna. Läs dem för att se vad du har för avtalade rättigheter. I dag har dessa organisationer gått samman och bildat Medieföretagen.

Frilansavtal med TU (Tidningsutgivarna, dagstidningar)
Frilansavtal med Mia (Medie- och informationsarbetsgivarna, tidskrifter)
Frilansavtal med SRAO  (Public service)

Din upphovsrätt

Som frilans säljer du normalt rätten att publicera din artikel, ditt reportage  eller dina bilder vid ett eller enstaka tillfällen. Enligt svensk upphovsrättslagstiftning  äger du själv alltid upphovsrätten till ditt verk.

Detta innebär bland annat att du kan sälja det vidare till flera uppdragsgivare.  Det innebär också att uppdragsgivaren inte kan ändra i ditt verk utan ditt samtycke. Uppdragsgivaren kan inte heller sälja verket vidare eller publicera det i sammanhang du inte godkänt. Upphovsrätten är en garant för både din försörjning och din trovärdighet som journalist.

Men i dag sker snabba förändringar på mediemarknaden och allt fler medieföretag försöker nu få frilansjournalister att skriva under oskäliga avtal så kallade fulavtal där frilansarna pressas att ge upp sina lagstadgade rättigheter, dessutom utan att få betalt.

Detta är ett jätteproblem, både för enskilda frilansar och för journalistikens och mediernas trovärdighet i stort. Upphovsrätten är därför en fråga som är högt prioriterad av oss, Frilans Riks och Journalistförbundet.

Får du ett fulavtal vill vi gärna att du skickar det till Frilans Riks på adressen: upphovsratt[at]frilansriks.org.

Det är jätteviktigt för vårt arbete att känna till vilka fulavtal som är i omlopp. Obs! Inga kontakter kommer att tas med din uppdragsgivare utan att du har gett ditt medgivande.

Läs mer om detta och annat kan göra om du får ett fulavtal på Frilans Riks kampanjsajt Frilansenager.nu

Frilansetik

Går det att vara granskande journalist och samtidigt skriva informationstexter? Javisst, säger vissa. Aldrig, menar andra. Att navigera i det etiska fältet kan vara knepigt som frilans, när man inte har någon redaktion att bolla med och måste få ihop till räkningarna på egen hand.

Enligt Journalistförbundets medlemsregler får en frilansjournalist ha hälften av sin försörjning från uppdrag som inte är journalistiska. Men självklart blir det svårt att på ett trovärdigt sätt bevaka ett företag eller en myndighet du tidigare skrivit informationstexter eller PR åt. Föreningen grävande journalisters tidning Scoop problematiserade detta i artikeln Frilans på två stolar ok för SJF 2010. I artikeln ger några arbetsgivare samt Journalistförbundets och Frilans Riks företrädare sina olika synpunkter på saken.

Regler för press, radio och tv

I slutändan är det du själv som avgör var dina gränser går och vilka sidouppdrag du kan tänka dig att ta och inte. Men generellt gäller de pressetiska reglerna även för frilansjournalister. Framför allt är det kanske dessa två punkter som är aktuella för frilansar att fundera kring:
* Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån och ingå inte avtal eller andra förbindelser som kan misstänkliggöra Din ställning som fri och självständig journalist.
* Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet.

Förbundet och Journalistförbundet Frilans

Får du problem i ditt arbete finns starka resurser på förbundskansliet. Det är våra medlemsavgifter som betalar kansliet, så tveka inte att ansätta dem med dina frågor. De är till för dig!

Om en uppdragsgivare strular, börja med att kontakta förhandlingsjouren på förbundet via Journalistförbundets växel: 08-613 75 00. De har öppet alla vardagar under kontorstid. Om förhandlingsjouren inte själva kan svara på dina frågor kan de hänvisa dig till rätt person. Genom förbundet har du också tillgång till kunniga jurister i avtals- och upphovsrättsfrågor. Hamnar du i tvist med stora starka uppdragsgivare kan den hjälpen vara helt oumbärlig.

Journalistförbundet Frilans erbjuder hjälp med företagsfrågor som bokföring och deklaration och stöd vid till exempel arvodestvister. De har telefontid under förmiddagarna.

Försäkring får du till viss del genom din medlemsavgift, men du kan också förstärka skyddet. Kontakta Journalistförbundet Frilans! Mer information finns hos Journalistförbundet och Journalistförbundet Frilans.