Några av deltagarna vid jullunchen på restaurang Borgen i Uppsala den 8 december 2021.

Buffén byttes till 4-rätters meny
på Borgen restaurang i Uppsala
när journalisterna träffades

In i det sista var det tveksamt om Uppsala skulle kunna ha sin jullunch för medlemmarna. Flera bokade av på grund av förkylning och respekt för Covid. På förmiddagen ringde restaurangen och frågade om det var O.K. att byta buffén mot en fyra rätters meny i stället – som en säkerhetsåtgärd. Kanske ville man mota Olle i grind och se till att vi kom. Restaurangen hade redan fått återbud av ett sällskap på 350 personer några timmar innan de skulle komma.

Buffén byttes till 4-rätters meny <br/> på Borgen restaurang i Uppsala <br/> när journalisterna träffades

Vi blev till sist en liten men tapper skara på tio personer. I denna ingick fem journaliststudenter och Sara Carlsson från förbundet som tillsammans med journalisterna initierat berättade för studenterna om jobbet som journalist och frilansandet i synnerhet. Det var andra gången Uppsala bjöd in studenter och detta känns som en bra satsning. Förra gången hade de fått i uppdrag att hålla föredrag om mötet med oss. I år var det inte så formaliserat, men vi tror att den här typen av arrangemang ger ringar på vattnet och medverkar positivt till rekrytering av nya medlemmar. I mitten av januari planerar Sara ett nytt Uppsalabesök då hon, troligen tillsammans med mig, ska besöka journalistutbildningen och berätta mer om förbundet.

Buffén byttes till 4-rätters meny <br/> på Borgen restaurang i Uppsala <br/> när journalisterna träffades

De studenter som läser journalistik i Uppsala går en ettårig utbildning utöver sin kandidatexamen i valfritt ämne. Årets kull på 25-30 blivande journalister hade fått slåss om 155 platser. De hade fått lämna in arbetsprov och ett personligt brev med motivering varför de ville gå utbildningen. I dagsläget har de mycket kontakt med Upsala Nya tidning. Snart väntar en sex veckors praktik. Flera hade då sökt sig till radion. Sara gav det goda rådet att gärna starta sin journalistkarriär med en anställning någonstans för att bygga upp ett kontaktnät, vilket förstås är nödvändigt om man ska börja frilansa. Hon tipsade också om kursen ”Ny som frilans”. Vi andra bidrog med berättelser från våra år i branschen.

Buffén byttes till 4-rätters meny <br/> på Borgen restaurang i Uppsala <br/> när journalisterna träffades

Har vi fått kritik av någon artikel? löd en fråga från studenterna. Det vanliga är tyvärr att man inte hör något från sin uppdragsgivare kunde flera av oss intyga. Feedback är ofta ovanligt. Och hör man inget så får man anta att allt är O.K. Däremot kommer det emellanåt läsarreaktioner. En läsare hade envist oriktigt hävdat att en bergstopp på bild inte stämde med texten. Andra tyckte att beskrivningen av dom eller deras by inte var bra, även om den stämde. Studenterna undrade också varför vi valt att frilansa. Och svaret blev det vi alla känner: Friheten att få disponera vår tid, ta semester när vi vill och få välja våra ämnen. Det kan ofta kompensera för en sämre lön. Vi fick då också tillfälle att informera om den stora satsning på kompetenshöjning som förbundet gör, via stipendier och kurser, samt den möjlighet till hjälp som finns när det gäller upphovsrätten och fulavtal.

Buffén byttes till 4-rätters meny <br/> på Borgen restaurang i Uppsala <br/> när journalisterna träffades


Text och foto: Monica Atterberg

Vit katt med röd tomteluva mot svart bakgrund. Foto: Miezekieze-Pixabay

Välkomna till jullunch
den 8 december
i Uppsala!

Onsdagen den 8 december kan vi medlemmar i Mälardalens frilansklubb i Uppsala med omnejd äntligen ses igen på en jullunch.

Tid: 8 december kl. 11
Samling då vi gemensamt diskuterar den kommande verksamheten för Mälardalens frilansklubb och planerar för framtiden.
Kl. 12– cirka 13.30 Lunch
Därefter kan de som vill få besöka Litteraturens hus, där Mälardalen framöver kommer att ha många av sina arrangemang. Huset ligger på Sysslomansgatan 1.

Plats: Borgen restaurang, Orphei Drängars Plats 1  i Uppsala

Pris: 125 kronor/person (Mälardalens frilansklubb subventionerar med 200 kronor)

Anmälan görs till malardalensfrilansklubb@gmail.com senast på morgonen den 6 december
Sätt samtidigt in 125 kronorplusgiro 62 13 58-1 
Uppge namn och kontaktuppgifter!
Vill du bli medlem? Ansök till SJF senast på förmiddagen den 6/12 så betalar du också 125 kronor.

Tillhör du Mälardalens frilansklubb och bor utanför Uppsala? Då kan du söka resebidrag. Du kan få max 500 kronor i bidrag. Om du kör bil är ersättningen 18,50 kronor/mil. Billigaste resesätt prioriteras. Du ansöker om resebidrag till samma e-post i samband med anmälan   Du redovisar din resa med originalkvitto på dina utlägg – alternativt kopia på körjournal.

VÄLKOMNA!

Monica Atterberg och Therese Quennerstedt

Skridskoåkande tomte. Foto: ArtsyBee, Pixabay

Foto: Tomtekatt, Miezekieze,Pixabay
Foto: Skridskoåkande tomte, ArtsyBee, Pixabay

Josefina Sahlin, Moderskeppet, filmar med mobilen. Foto: Moderskeppet,

Journalisthelgen 29–31 oktober 2021
bjuder på många intressanta föreläsare

För första gången anordnar Mälardalens frilansklubb ett helt helgslut, från fredag till söndag med massor av föredrag och samtal som riktar sig till både journalister och allmänhet. Syftet med helgen är förutom vidareutbildning av journalister och rekrytering att öka allmänhetens förståelse och kunskaper om journalistyrket. I arbetet samarbetar vi med Frilans Riks, Uppsala kommun och Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

Invigningen sker i Uppsala i det nyrenoverade Litteraturens hus som Uppsala kommun ställer till förfogande för olika grupper av skribenter, som författare och journalister. Lördagen och söndagen blir digital via Zoom för hela landet

Från kl. 10 till 16 kan du komma till föreläsningarna via följande länkar:

Till föreläsningarna lördagen den 30 oktober

Till föreläsningarna söndagen den 31 oktober

HELA PROGRAMMET
Fredag 29 oktober

Kl. 16.30
Insläpp för dem som vill se hur det ser ut i Litteraturens hus. Vi bjuder på alkoholfri drink.

Kl. 17.00
Invigning i Litteraturens hus (f.d. Åhuset) Sysslomansgatan 1, Uppsala.
Annika Strömberg, utvecklingsledare på Kulturförvaltningen, Uppsala kommun öppnar arrangemanget. Monica Atterberg och Therese Quennerstedt från Mälardalens frilansklubb berättar om Journalisthelgen.

Kl. 17.30
Om fotografyrket
Staffan Claesson svarar på frågor kring sitt jobb som fotograf under drygt 40 år, som frilans och anställd på UNT. Staffan är son till fotografen Claes Claesson som 1944 startade Uppsalas första bildbyrå Uppsala-Bild.

Kl. 18.15
Arbetet som utlandskorrespondent
Hanna Sahlberg svarar på frågor om sitt arbete som Kinakorrespondent

Lördag 30 oktober, digitalt över Zoom

Kl. 10.00
Rörlig bild
Magnus Nildén på SVT Nyheter Uppsala berättar bland annat om hur SVT arbetar med rörlig bild i nyhetsprogram men även i onlineformat.

Kl. 11.00
Bauer Media & Co. – Vem har ansvar för medieinnehålletinom podd- och streamingtjänster?
Olle Wilöf, jurist på Svenska journalistförbundet, beskriver olika rättsliga och praktiska konsekvenser av att nya medieaktörer har etablerat sig på den svenska marknaden de senaste åren.

Kl. 12.00
Lunch

Kl. 13.00
Påverkar sociala medier journalistiken?
Helena Amiley berättar om sitt arbete som influencer och problematiken med influencers pålitlighet och möjlighet att vara opartiska i ett arbete där man är ”köpt” för att marknadsföra varor eller tjänster.   

Kl. 14.00
Hur söker man stipendier?
Justus Bennet, ombudsman på Journalistförbundet, berättar om vad du bör tänka på när du söker stipendier hos Journalistförbundet. Stipendierna går att söka även för icke journalister.

Kl. 15.00
Filma intervju med mobilkamera
I den här föreläsningen får du lära dig att filma en intervju med mobilkameran och sedan redigera den direkt i mobilen. Josefina Sahlin, som föreläser, är videoproducent och lärare på Moderskeppet

Söndag 31 oktober, digitalt över Zoom

Kl. 10.00
Är vetenskapsjournalistiken för snäll?
Lisa Beste, frilansskribent, kommunikatör och doktor i växtfysiologi berättar om vad hon tycker är speciellt med att rapportera om just vetenskapliga rön och forskningsvillkor. Kan vetenskapsjournalistiken bli bättre?

Kl. 11.00
Grävande journalistik kan vara farlig
Researchern och journalisten My Vingren berättar om säkerhetsutmaningar, digitala verktyg, mentala strategier och hur man förbereder sig inför en potentiell farlig publicering

Kl. 12.00
Lunch

Kl. 13.00
Hur skyddar vi oss och vårt arbete- digital säkerhet?
Hanna Linderstål håller föredrag om vad varje journalist bör veta om virtuell utredning och påverkan. En föreläsning om hotet mot journalister, desinformation och manipulation i sociala medier, nättroll och vad vi bör lära oss mer om.

Kl. 14.00
I spåren av fake-news
Gert Lundstedt ordförande i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN) berättar om hur Journalistik är en förtroendebransch och hur nämnden arbetar för att upprätthålla det förtroendet.

Kl. 15.00
Vad gör medieombudsmannen?
Caspar Opitz berättar om sitt arbete. Om du till exempel känner dig personligen kränkt och utpekad av något som publicerats eller sänts så kan du anmäla detta till Medieombudsmannen. Vilka medieetiska avvägningar gör en journalist mellan allmänintresse och personlig integritet?Mycket tid för frågor.

Medieombudsmannen Caspar Opitz. Foto: Jonas Hellsén
Medieombudsmannen Caspar Opitz. Fotograf: Jonas Hellsén

Foto överst föreställer Hanna Sahlin, videoproducent och lärare på Moderskeppet.

För frågor, kontakta Monica Atterberg eller Therese Quennerstedt. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Foto: Palli Kristmundsson. Forskaren Henrik Brändén med sin senaste bok.

Viktiga grundkunskaper
för att skriva om vetenskap

Intresset var stort när vetenskapsskribenten, föreläsaren och forskaren Henrik Brändén den 22 juni höll ett seminarium via Zoom där han gav information om viktiga grundkunskaper som skribenter bör ha för att kunna börja skriva artiklar om vetenskap/forskning. 36 medlemmar deltog i seminariet som drog ut på tiden då det var många som ville ställa frågor.


Henrik inledde med att förklara vad vetenskap är. Något han beskriver som att successivt närma sig en allt mindre felaktig beskrivning av en aspekt av verkligheten. Han beskrev även vikten av att förenkla men att finna en balans mellan det och att inte förenkla för mycket. Han bad därför alltid en forskare inom det specifika området att läsa de texter han skrivit för att vara säker på att han inte förenklat bort information som är väsentlig för innehållet. En problematik som han beskriver ofta inträffar när journalister vill hitta en nyhet. Det kom en hel del frågor om hur frilansjournalister ska kunna balansera mellan önskan om att hitta ”nyheten” men samtidigt inkludera alla om och men som kan finnas i vetenskapen. Att gräva ner sig djupt i forskningsresultat kräver tid, något få redaktörer är villiga att betala för.

Henrik Brändén gick även igenom hur man ska kunna veta hur trovärdig forskaren och forskningen är. Han beskrev en skala som är bra att utgå ifrån:

Viktiga grundkunskaper <br/> för att skriva om vetenskap

Seminariet kommer att kunna ses under inlogg på Mälardalens hemsida för medlemmar i Mälardalens frilansklubb.

Therese Quennerstedt


Foto: Palli Kristmundsson. Forskaren Henrik Brändén med en av sina senaste böcker: Själens biologi och vår framtida vilja.

Mer info om Henrik Brändén

För er med PowePoint installerat finns Henriks bilder från föredraget att se här.

Porträtt av forskaren Henrik Brandén. Foto: Palli Kristmundsson

Våga börja skriva artiklar
om vetenskap

Är du intresserad av vetenskap men osäker på om du vågar ta dig an att skriva artiklar om forskning/vetenskap? Hur skriver man om forskning? Vad är vetenskaplig forskning och hur fungerar den? Vad betyder det som forskare säger och hur säkert är det? Vilka frestande fallgropar öppnas av behovet av medial dramaturgi? Och hur kan man navigera förbi dem?

Den 22 juni 2021, kl. 14.00, arrangerar Mälardalens frilansklubb ett seminarium via Zoom där vetenskapsskribenten, föreläsaren och forskaren Henrik Brändén ger dig svar på detta och mycket mer. Kan alla journalister skriva om vetenskap? Henrik Brändén ger sitt svar på frågan under ett mycket intressant seminarium som ger dig en bra grund att ta med dig inför   nya uppdrag!

Anmälan görs senast 18 juni till tqjournalisten@gmail.com
Uppge namn, mobilnummer och klubbtillhörighet!
Seminariet är öppet för alla frilansjournalister som är medlemmar i SJF, Frilans Riks.

Varmt välkomna!

Therese Quennerstedt och Monica Atterberg 


Foto: Palli Kristmundsson
Porträtt av forskaren Henrik Brändén