Kontakt

Söker du en särskild styrelseledamot? Info om och kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du här! Du kan också mejla oss på malardalensfrilansklubb [snabel-a] gmail.com

Alla porträtt är tagna av Hasse Hedström.

Den nya styrelsen valdes på årsmötet den 20 februari 2020:

KontaktYlva Berlin, ordförande

Ansvarsområden:  Övergripande ansvar för klubbverksamheten, och bollplank för styrelseledamöterna och deras olika ansvarsområden. Samarbetsansvar med Frilans Riks.

Fackliga frågor: Vill få bättre kontroll över utvecklingen inom journalistiken och vad som händer med journalistkåren, hur uppdragsgivarna behandlar oss och vilka möjligheter vi har att agera de ekonomiska och juridiska villkoren för frilansjournalister. Jag är även intresserad av nätverk att bygga upp ett väl fungerande nätverk med givande möten etcetera.

Arbetar med: Redaktionschef LTF feature, frilansjournalist.

Kontakt: ylva.berlin[at]ltffeature.com, 070-797 74 96.

Marja Beckman

Marja Beckman, vice ordförande (delat)

Ansvarsområde: vice ordförande samt digital kommunikation. Även arvoden.

Fackliga frågor: Jag tror på att vi måste organisera oss för att få rättvisa. Vi måste lyfta värdet av våra kompetenser så att vi får mat på bordet. Jag är också intresserad av digital kommunikation och följer med nyfikenhet hur journalistrollen utvecklas i framtiden. Självklart är det mycket som oroar, men därför måste vi fortsätta att arbeta tillsammans för att värna om vårt oberoende. Jag vill också jobba för att frilansar ska kunna få inspiration, sammanhållning och kunskap av varandra.

Arbetar med: Jag är skrivande journalist med hjärtat hos vardagshjältar. Jag skriver mest om utbildning, sociala frågor, jämställdhet och kultur. Jag är också utbildad kommunikatör inom sociala medier och tar uppdrag inom digital kommunikation.

Kontakt: marja[at]marjabeckman.se, tel 0739-861304, www.marjabeckman.se

Kontakt

Beata Hansson, ledamot

Ansvarsområde: webbredaktör och ansvarig för mejlutskick.

Fackliga frågor: Den viktigaste fackliga frågan för mig är att få alla frilansare att inse hur mycket mer kraft som alstras när vi arbetar tillsammans.

Arbetar med: Jag är kulturvetare som även går igång på hästar, samhälls- och skolfrågor.

Kontakt: beata[at]beatahansson.se, 073–600 14 63.

Monica AtterbergMonica Atterberg, sekreterare

Ansvarsområden: Medlemsrekrytering, kontaktperson för verksamhet i Uppsala, upphovsrätt, digital kommunikation, sekreterare.

Fackliga frågor: Det är viktigt att få in fler aktiva journalister i förbundet. Alltför många står utanför och dumpar priserna. Ökad solidaritet och samarbete krävs. Vi måste informera bättre om vad SJF kan göra för den enskilde journalisten. En utökad användning av sociala medier för att nå ut med vårt budskap är en väg att gå. Upphovsrätten är central. Utan den kommer vi inte att ha några duktiga journalister i framtiden. Målet måste vara ett samarbete mellan alla upphovsrättsorganisationer som finns, i Sverige och utomlands.
Det är bra med stora utbildningssatsningar för frilansjournalister. Det ger oss nödvändiga möjligheter att hänga med i en föränderlig medievärld.

Arbetar med: Jobbat som skrivande frilansjournalist/skribent i cirka 30 år, det senaste decenniet också med fotografering. Huvudområden: Samhälls- och konsumentfrågor, hälsa kultur, och mycket mer.

Kontakt: monicaprivat[at]gmail.com, 0738 – 28 80 50.

Ronnit Hasson, vice ordförande (delat)

Ronnit Hasson

Ansvarsområden: Rekrytering

Arbetar med: Jag är journalist, kritiker, filmare och konstnär. Jag arbetar mest med kulturjournalistik med fokus på film och verkar som filmhandledningsskribent på Svenska Filminstitutet. Jag med-verkar även i olika jurygrupper för bedömning av filmer. Som konstnär ställer jag ut film och foto och har även arbetat som regissör och producent för spel- och dokumentärfilm.

Kontakt: ronnit.frilans[at]gmail.com

Elin Dunås, suppleant

Elin Dunås

Ansvarsområden: Digital kommunikation, sociala medier.

Fackliga frågor: Det är viktigt att få in fler frilansjournalister i förbundet. Vi måste bli bättre på att informera om varför det lönar sig att vara medlem, till exempel alla nyttiga kurser och seminarier man får tillgång till helt gratis, och det nätverk av journalister man kommer att ingå i, dvs allt det sociala. Upphovsrätten är också en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som vi behöver ta ett helhetsgrepp kring.

Arbetar med: Verksam som journalist och skribent i över 20 år, varav drygt hälften som frilans. Har även arbetat med webb-tv och dokumentärfilm. Jobbar också strategiskt med sociala medier. Huvudområden: Hållbar livsstil, hållbar samhällsutveckling, miljöfrågor, ledarskap och organisationsfrågor, samt IT-strategi.

Kontakt: elinluna[at]gmail.com, 0707-762786

Artur Nordfors Kowalski, ledamot

Artur Nordfors Kowalski

Ansvarsområde: Rekrytering

Fackliga frågor: Jag brinner för att landets journalister organiserar sig. Att vår yrkesgrupp har en stark sammanhållning är inte bara en ekonomisk fråga för den enskilde medlemmen. En stark journalistkår som är trygg i sin yrkessituation är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Arbetar med: Frilansande plåtande journalist bosatt utanför söder om Stockholm. Inriktningen är social-, natur- och miljöjournalistik, men det är kanske mina personporträtt som fått mest spridning. Tidigare redaktör för gatutidningen Folk är Folk som såldes av romska hemlösa.

Kontakt: arturkowalski[at]hotmail.com

Noa Söderberg, suppleant

Ansvarsområde: Rekrytering, digital kommunikation, sociala medier.

Arbetar med: Kulturjournalist och kritiker med fokus på musik, teologi och ekonomisk rättvisa. Jobbar också periodvis som reporter och webbredaktör på DN, via bemanningsföretag. Är en så kallad kombinatör alltså.

Fackliga frågor: Jag brinner för ett starkare samarbete mellan anställda och frilansar, och mellan frilansjournalister och timanställda/enmansföretagare i alla branscher. Vi sitter i samma båt och har allt att vinna på att inse det.

Kontakt: noa.soderberg[at]gmail.com

Therese Quennerstedt, suppleant och kassör

Kontakt: tqjournalisten[at]gmail.com

Firmatecknare: Ylva Berlin och Therese Quennerstedt