Nyanlända journalister

Rapport om Mälardalens frilansklubbs tvåårsprojekt Nyanlända journalister

Genomfört juni 2015 -maj 2017.
Det började med att Mälardalens frilansklubbs styrelse i juni 2015 fick information om Fristadsförfattarprojektet (Icorn) i Kulturhuset/Stadsteaterns regi i Stockholm. Vi fick då kontakt med Ashraf Atraqchi, journalist från Mosul. Den 2 september 2015 genomfördes en paneldiskussion på temat Journalister på flykt i Sverige på Kulturhuset/Stadsteatern. I panelen ingick utöver Ashraf Atraqchi bland andra Alisa Bosnic – då redaktionschef på Dalarnas Tidningar och på 90-talet själv nyanländ journalist från Bosnien – och Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Ännu ett panelsamtal genomfördes den 10 mars 2016 under rubriken Nya konstnärer, gamla institutioner? Att bygga broar mellan nyanlända kulturarbetare och Sveriges kultursektor. Medverkade gjorde kulturministern Alice Bah Kuhnke, Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet, Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares.
Mälardalens frilansklubb, som deltog i båda panelsamtalen, framförde förslag om ett mentorsprogram för nyanlända journalister. I augusti 2016 gick klubben ut med en inbjudan till alla medlemmar i Mälardalens frilansklubb att anmäla intresse för mentorskap. Elva medlemmar angav intresse. Efter intervjuer återstod fem mentorer och fem adepter.

Mentorsprogrammet genomfördes från november 2016 till juni 2017. Vid första mötet med mentorerna deltog Keja Stenström, som informerade om olika sätt att coacha. Under andra mötet i februari 2017, liksom under ett tredje möte i april, berättade mentorerna om sina möten med adepterna. Under det avslutande mötet i maj deltog också de flesta av adepterna, coachen Keja Stenström och återigen Alisa Bosnic, nu chef för Radio Uppland.

Lärdomar av projektet

*Det var betydligt svårare att rekrytera adepter än förväntat. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen hänvisade i många fall till sekretess, att de inte kunde förmedla de nyanländas yrken.
*De adepter som deltog i mentorsprogrammet hade ibland svårt att komma till mötena eftersom de hade fullt upp med att försörja sig och sina familjer. De hade då helt andra jobb än inom media, exempelvis som diskare.
*Några adepter som endast behärskade arabiska gick inte att stödja, eftersom språkkunskapen i arabiska saknades bland mentorerna.

*Två av adepterna hade via myndigheterna lyckats få praktik, en på DN och en på Dramaten. Mentorsprojektet hade behövt tillgång till praktikplatser, kanske genom SJF/Medieföretagen. Enligt SJFs förhandlingschef Johan Lif finns en överenskommelse mellan SJF och Medieföretagen om att låta nyanlända journalister besöka arbetsplatser i någon sorts “prova på”-syfte så att det inte betraktas som arbete och faller under kollektivavtalet.

*Några av adepterna hade svårt att försörja sig genom andra jobb, så att hjälpa dem också med detta var en viktig del i mentorernas arbete.
*Kanske borde mentorsprojektet rikta sig till flyktingjournalister som vistats i Sverige fyra-fem år och hunnit etablera sig lite mer i det svenska samhället?

Nästa mentorsprojekt

Alla mentorer och adepter som deltog i projektet vill gärna fortsätta ha kontakt. Mälardalens frilansklubbs styrelse vill också gärna att arbetet fortsätter i någon form. Kanske kan flera klubbar samarbeta?

Gert Lundstedt och Holger Nilén, Mälardalens frilansklubbs styrelse

Sälja till flera uppdragsgivare?

Detta debatterades livligt när frilansjournalisten Ingela Hofsten besökte Uppsala den 11 maj. Deltagarna som bestod av både färska frilansare och mycket rutinerade kom från Uppsala och Storstockholmsområdet. Samma text kan ofta återpubliceras i samma medium eller säljas vidare till en annan tidning. Ett tips var att också återanvända sina egna texter eller researchen omkring dom. Redan på idéstadiet är det dags att tänka på olika infallsvinklar och olika medier.

En bra länk för att hämta inspiration är se.readly.com Här kan man i 14 dagar få prova att läsa över 2000 tidskrifter från hela världen. Därefter kostar det 99 kronor i månaden.

Journalistförbundet rekommenderar frilansare att ta 100 procent av förstagångsarvodet vid vidareförsäljning av ett material till en ny kund. Detta gäller även vid återanvändning hos samma kund. Om materialet ska publiceras på nytt hos samma kund i årsböcker eller antologier är rekommendationen minst 50 procent av det ursprungliga arvodet, om materialet inte behöver bearbetas. Frilansjournalister tänker lätt att de inte ska ta så mycket betalt för en andragångsanvändning. Texten, fotot eller programinslaget finns ju redan klart.

Fundera i stället över vad materialet är värt för uppdragsgivaren!

Monica Atterberg

Frilansvillkoren

Hur påverkas anställdas arbetsuppgifter när redaktionerna slimmas? Hur ser man på användningen av frilansare och bemanningsföretag? Hur får vi upp frilansfrågorna som en del av arbetsplatsklubbs- och distriktsarbetet? Hur kan vi jobba tillsammans för att höja lönerna och frilansarvodena?
Det är några av frågorna som Mälardalens Frilansklubb aktivt arbetar med.

Frilansrekommendationen och kalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida

Journalistförbundets styrelse har antagit en frilansstrategi som innehåller konkreta handlingsplaner för de viktigaste frågorna – arvoden, upphovsrätt och social trygghet.
− Frilansjournalisternas situation på arbetsmarknaden måste stärkas. Det ska vara självklart att de får skäligt betalt för sitt arbete, att deras upphovsrätt skyddas och att deras sociala skyddsnät förbättras, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida

Dator, glasögon på bord

Bli medlem!

Är du inte med i Journalistförbundet? Gå med här så kan du ta del av våra kurser och aktiviteter.

Du vet väl att du numera kan vara medlem i flera klubbar? Ta kontakt med medlemsregistret, så hjälper de dig.

Får du inte våra utskick, trots att du är medlem? Då behöver du uppdatera din e-postadress. Logga in på Journalistforbundet.se och välj Medlemskapet – Mina uppgifter, eller mejla: medlemsregistret@sjf.se
Skicka även ett mejl till oss: malardalensfrilansklubb@gmail.com