Kim Wall Memorial Fund

Kim Walls tragiska död har inte undgått någon.
Våra frilanskolleger i Frilans Syd har samlat in pengar och satt in på Kim Wall Memorial Fund.
Att bidra med pengar till fonden är en liten gest. Men vi vet att familjen och vännerna uppskattar det och att det faktiskt ger en liten gnutta ljus i mörket, skriver Syds ordförande Åsa Ohlsson
Jag kan bara instämma.
Här är länken till minnesfonden:
Gert Lundstedt – ordförande Mälardalens frilansklubb
På gång i Mälardalens frilansklubb under hösten 2017

På gång i Mälardalens frilansklubb under hösten 2017

På gång i Mälardalens frilansklubb

Mycket är på gång i Mälardalens frilansklubb i höst.
Vi inleder med att i september ordna två fotokurser med Hasse Hedström. En grundkurs och en mer avancerad för dig som redan hanterar en kamera.

I oktober hoppas vi ordna mingel på ett centralt beläget Stockholmsgalleri där en fotograf visar en aktuell utställning.

I november blir det After Work och möjlighet att rösta fram representanter till kongressen i april nästa år. Kom och träffa hundratals kolleger och passa på att diskutera vad förbundet behöver göra, och rösta.

Detta är bara något av allt vi gör. Detaljer om vad som är på gång hittar du på vår nya hemsida.

Välkommen att delta och engagera dig.

Några korta om Mälardalens frilansklubb. Det är den största frilansklubben med runt ettusen medlemmar. Upptagningsområdet är stort och sträcker sig från Gotland västerut till Örebro och tillbaka mot Stockholm via Västerås och Uppsala. Sedan en tid ingår även Dalarna vars klubb tillfälligt lagts ned.

I Mälardalen jobbar vi med att förbättra frilansjournalisters villkor. Det gäller alltifrån arvoden och upphovsrätt till att ordna seminarier och hålla kompetenshöjande kurser.

Har du några frågor som rör upphovsrätt, har du råkat ut för fulavtal, skamliga arvoden, har andra frågor, behöver råd, eller vill komma med idéer om vad vi kan ta upp på våra seminarier så tveka inte att kontakta oss i styrelsen.
Våra mejladresser och mobilnummer hittar du här.

Mälardalens frilansklubb är en del av Frilans Riks och Sveriges Journalistförbund.

Här några användbara länkar och verktyg:

Vad får jag som medlem?

Frilanskalkylatorn
Frilansstrategin

Frilansavtalet

Matnyttiga länkar för frilansar

Välkommen till en händelserik höst. Vi hoppas du dyker upp på våra arrangemang. Och hör av dig när du behöver oss!

Mälardalens frilansklubbs styrelse

REDOVISNING AV MÄLARDALENS EKONOMI TVÅ GÅNGER OM ÅRET

 

Mälardalens frilansklubbs ekonomi ska självklart vara transparent för medlemmarna. Det beslöts på årsmötet. Här sammanfattar styrelsen det ekonomiska läget från första januari fram till mitten av augusti. I framtiden är tanken att den offentliga redovisningen ska ske varje halvår.

Verksamhet och möten har kostat totalt drygt 126.000 kr, 64 procent eller ungefär 2/3 av totalen. Av detta har närmare 35.000 kr gått till styrelsearbete. Omkring 21.000 har gått till frilansklubbens arbete med att utveckla samarbetet med arbetsplatsklubbar. Seminarierna har kostat drygt 18.000, Mälardalens arbete med Frilans Riks årsmöte 12.000, arbetet med att påverka socialförsäkringsutredningen drygt 11.000  samt Mälardalens egna årsmöte närmare 9.000. Övriga omkostnader har uppgått till närmare 70.000 kr. Där ingår Arvodesguiden, Tankesmedjan, lokalhyror, gästföreläsare och redovisningstjänster.

Mälardalens frilansklubbs styrelse

 

REDOVISNING AV KLUBBENS EKONOMI 2014

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti. Här är vår andra, som gäller för hela 2014.

Kostnaderna under 2014 uppgick till totalt 293.750. Tre femtedelar eller 60 procent (176.000) gick till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande två femtedelar eller 40 procent till externa kostnader och arvodering av gästföreläsare och tankesmedja.

När det gäller styrelsens arvodering har närmare 61.000 kr gått till styrelsearbete, drygt 47.000 kr  till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 22.000  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 11.000 kr till socialförsäkringsarbete, drygt 22.000 kr i samband med Mälardalens årsmöte och drygt 12.500 kr till Frilans Riks årsmöte.

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och frilans Riks årsmöten har uppgått till drygt 45.000 kr.

Övriga kostnader har uppgått till drygt 72.500 kr. Där ingår Arvodesguiden (närmare 11.500), Tankesmedjan, redovisningstjänster, hemsidan, e-postlista och medlemsutskick etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse