REDOVISNING AV MÄLARDALENS EKONOMI TVÅ GÅNGER OM ÅRET

 

Mälardalens frilansklubbs ekonomi ska självklart vara transparent för medlemmarna. Det beslöts på årsmötet. Här sammanfattar styrelsen det ekonomiska läget från första januari fram till mitten av augusti. I framtiden är tanken att den offentliga redovisningen ska ske varje halvår.

Verksamhet och möten har kostat totalt drygt 126.000 kr, 64 procent eller ungefär 2/3 av totalen. Av detta har närmare 35.000 kr gått till styrelsearbete. Omkring 21.000 har gått till frilansklubbens arbete med att utveckla samarbetet med arbetsplatsklubbar. Seminarierna har kostat drygt 18.000, Mälardalens arbete med Frilans Riks årsmöte 12.000, arbetet med att påverka socialförsäkringsutredningen drygt 11.000  samt Mälardalens egna årsmöte närmare 9.000. Övriga omkostnader har uppgått till närmare 70.000 kr. Där ingår Arvodesguiden, Tankesmedjan, lokalhyror, gästföreläsare och redovisningstjänster.

Mälardalens frilansklubbs styrelse

 

REDOVISNING AV KLUBBENS EKONOMI 2014

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti. Här är vår andra, som gäller för hela 2014.

Kostnaderna under 2014 uppgick till totalt 293.750. Tre femtedelar eller 60 procent (176.000) gick till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande två femtedelar eller 40 procent till externa kostnader och arvodering av gästföreläsare och tankesmedja.

När det gäller styrelsens arvodering har närmare 61.000 kr gått till styrelsearbete, drygt 47.000 kr  till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 22.000  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 11.000 kr till socialförsäkringsarbete, drygt 22.000 kr i samband med Mälardalens årsmöte och drygt 12.500 kr till Frilans Riks årsmöte.

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och frilans Riks årsmöten har uppgått till drygt 45.000 kr.

Övriga kostnader har uppgått till drygt 72.500 kr. Där ingår Arvodesguiden (närmare 11.500), Tankesmedjan, redovisningstjänster, hemsidan, e-postlista och medlemsutskick etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse

 

 

REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2015

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014, en andra i samband med förra årsmötet. Här är vår tredje, som gäller för hela 2015.

Kostnaderna under 2015 uppgick till totalt 274.106. Av dessa gick drygt tre femtedelar, 62 procent (171.126) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande 38 procent (102.980) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

När det gäller styrelsens arvodering har drygt 67.100 kr gått till styrelsearbete, närmare 44.000 kr till arbete med seminarier och frukostmöten, drygt 18.700 kr för rekrytering av nya medlemmar, drygt 5.700  till arbetet med arbetsplatsklubbar, drygt 17.000 för arbetet med hemsidan, utskick etc, drygt 18.600 kr i samband med Mälardalens årsmöte (9.400) och Frilans Riks årsmöte (9.200).

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och Frilans Riks årsmöten har uppgått till närmare 63.500 kr. Övriga kostnader har uppgått till närmare 39.500 kr. Där ingår redovisningstjänster, kostnader för bank och post etc.

Mälardalens frilansklubbs styrelse

 

REDOVISNING AV MÄLARDALENS FRILANSKLUBBS EKONOMI 2016

Mälardalens styrelse följer nu upp beslutet på årsmötet 2014 att särredovisa kostnader för styrelsearbete, kurser och seminarier. Vi gjorde vår första redovisning i augusti 2014, en andra i samband med årsmötet 2015, en tredje som presenterades vid förra årsmötet och nu en fjärde.

Kostnaderna under 2016 uppgick till totalt 325 931 kr. Av dessa gick ungefär två tredjedelar, 67 procent (216 925 kr) till arvodering av styrelsen för möten och verksamhet och resterande tredjedelen, 33 procent (109 006 kr) till externa kostnader som arvodering av gästföreläsare, förtäring (som smörgås och kaffe) vid seminarier etc.

När det gäller styrelsens arvodering har 74 620 kr gått till styrelsearbete, 77 759 kr till arbete med seminarier och frukostmöten, 17 939 kr till upphovsrätt, 15 376 kr till Frilans Riks årsmöte, 11 015 kr till Mälardalens årsmöte, 8 747 kr till e-postlistan, medlemsutskick etc., 7 096 kr till arbete med hemsidan, 2 563 kr till rekrytering, 1 021 till strategi och kampanjarbete kr och 789 kr till löpande kommunikation.

Kostnader för gästföreläsare och förtäring i samband med arbetet med arbetsplatsklubbar, frukostmöten, seminarier och Mälardalens och Frilans Riks årsmöten har uppgått till 84 050 kr. Övriga kostnader har uppgått till närmare 24 956 kr. Där ingår redovisningstjänster, revision kostnader för bank och post etc.

Under året har Mälardalens frilansklubb erhållit klubbidrag och ekonomiskt stöd för ett upphovsrättsmöte från Frilans Riks (4 830 kr) samt intäkter i samband med en fotokurs (4 350 kr).

Mälardalens frilansklubbs styrelse