Sälja till flera uppdragsgivare?

Sälja till flera uppdragsgivare?

Detta debatterades livligt när frilansjournalisten Ingela Hofsten besökte Uppsala den 11 maj. Deltagarna som bestod av både färska frilansare och mycket rutinerade kom från Uppsala och Storstockholmsområdet. Samma text kan ofta återpubliceras i samma medium eller säljas vidare till en annan tidning. Ett tips var att också återanvända sina egna texter eller researchen omkring dom. Redan på idéstadiet är det dags att tänka på olika infallsvinklar och olika medier.

En bra länk för att hämta inspiration är se.readly.com Här kan man i 14 dagar få prova att läsa över 2000 tidskrifter från hela världen. Därefter kostar det 99 kronor i månaden.

Journalistförbundet rekommenderar frilansare att ta 100 procent av förstagångsarvodet vid vidareförsäljning av ett material till en ny kund. Detta gäller även vid återanvändning hos samma kund. Om materialet ska publiceras på nytt hos samma kund i årsböcker eller antologier är rekommendationen minst 50 procent av det ursprungliga arvodet, om materialet inte behöver bearbetas. Frilansjournalister tänker lätt att de inte ska ta så mycket betalt för en andragångsanvändning. Texten, fotot eller programinslaget finns ju redan klart.

Fundera i stället över vad materialet är värt för uppdragsgivaren!

Monica Atterberg

Frilansvillkoren

Frilansvillkoren

Hur påverkas anställdas arbetsuppgifter när redaktionerna slimmas? Hur ser man på användningen av frilansare och bemanningsföretag? Hur får vi upp frilansfrågorna som en del av arbetsplatsklubbs- och distriktsarbetet? Hur kan vi jobba tillsammans för att höja lönerna och frilansarvodena?
Det är några av frågorna som Mälardalens Frilansklubb aktivt arbetar med.

Frilansrekommendationen och kalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida

Journalistförbundets styrelse har antagit en frilansstrategi som innehåller konkreta handlingsplaner för de viktigaste frågorna – arvoden, upphovsrätt och social trygghet.
− Frilansjournalisternas situation på arbetsmarknaden måste stärkas. Det ska vara självklart att de får skäligt betalt för sitt arbete, att deras upphovsrätt skyddas och att deras sociala skyddsnät förbättras, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.
Läs mer på Journalistförbundets hemsida

Dator, glasögon på bord

Bli medlem!

Är du inte med i Journalistförbundet? Gå med här så kan du ta del av våra kurser och aktiviteter.

Du vet väl att du numera kan vara medlem i flera klubbar? Ta kontakt med medlemsregistret, så hjälper de dig.

Får du inte våra utskick, trots att du är medlem? Då behöver du uppdatera din e-postadress. Logga in på Journalistforbundet.se och välj Medlemskapet – Mina uppgifter, eller mejla: medlemsregistret@sjf.se
Skicka även ett mejl till oss: malardalensfrilansklubb@gmail.com

Ta rätt betalt!

Ta rätt betalt!

Ta rätt betalt med Frilanskalkylatorn!

Använd vårt nya verktyg Frilanskalkylatorn för att höja ditt arvode! Du kan räkna fram vilket arvode du behöver ta för att uppnå din önskade månadslön. Den fungerar också åt andra hållet, du skriver in ett arvode och får veta vilken lönenivå det motsvarar.
Lycka till!
Dålig Brasilienrapportering

Dålig Brasilienrapportering

Clara Lee Lundberg, frilansskribent i Rio de Janeiro gästade ett frukostseminarium som Mälardalens frilansklubb ordnade 7 juni.

Svenska mediers bevakning av Brasilien saknar såväl bredd som djup, menar hon och gav exempel på hur rapporteringen om riksrättsprocessen mot presidenten Dilma Rousseff ger en förvrängd bild av den djupa politiska kris som världens femte största land nu genomgår.

Ett land som dessutom borde ha lite extra intresse för Sverige, eftersom Sveriges största industristad är Sao Paolo.

Den djupa kris som Brasilien hamnat i de senaste månaderna föredrar Clara-Lee att kalla för en ”mjuk statskupp”. Till skillnad från de militärkupper som präglat Latinamerika alltsedan 1970-talet finns varken militären eller (vad man vet) utländska intressen med i bilden.  Nu rör det sig snarare om en backlash, då jordägar- och finansintressen utnyttjar juridiska medel och (sina) media för att avsätta en president som hotar deras intressen.

Den demokratiskt folkvalda presidenten Dilma Rousseff, Arbetarepartiet, avsattes under våren, anklagad för att ha manipulerat bilden av statsfinanserna får nu under en 180 dagar lång process vänta på besked om hon ställs inför riksrätt.

Mycket av den svenska nyhetsbevakningen har handlat om korruptionsanklagelser, främst inom oljebolaget  Petrobras, där Dilma Rousseff tidigare var ordförande. Men de anklagelser som riktas mot henne rör inte korruption – ett område där alla brasilianska partier haft fingrarna i syltburken.

Detta gäller inte minst den tillfällige president som nu tagit makten, före detta vicepresidenten och koalitionspartnern, Michel Temer. Som ledare för ”den demokratiska rörelsen” är han föremål för utredningar om grov korruption och får därför inte ställa upp som presidentkandidat. Trots det kan han, om riksrättsprocessen inleds, komma att sitta kvar vid makten ända till 2018.

Clara Lee menar att den bild som målas upp av Arbetarepartiet och Dilma Roussefs som korrupta och som man lyckas sprida i (inte minst egna) media är ett sätt att förvirra och blanda bort korten.

– Majoriteten av oppositionen är själva inblandade i grova korruptionsbrott. Hemliga inspelningar som publicerats visar dessutom att flera av de inblandade drivit fram ”kuppen” för att försöka hindra att de själva blir fällda för korruption.

Clara-Lee Lundberg ser huvudsakligen fyra problem med den svenska mediebevakningen:

– Att fokus ligger på korruption. Dilma Roussef är inte anklagad för korruption – och i Brasilien har korruptionen inte heller haft en politisk färg. Med korruptionsanklagelserna som förevändning försöker nu den tillfällige presidenten bland annat att ta bort ett nyligen infört barnbidrag och skärpa abortlagstiftningen.
– Enligt DN kräver ”folket” Dilmas avgång. Det stämmer om man syftar på kanske 1 miljon unga, manliga och vita höginkomsttagare som bor i storstäder och demonstrerar med krav som att Dilma ska skjutas och våldtas.
– I svenska medier har kvinnor och svarta beskrivits som minoriteter – i själva verket är de en majoritet av befolkningen. Däremot är de förtryckta, vilket är en annan sak.
– Mediesituationen i Brasilien har varit en pådrivande faktor i denna ”mjuka statskupp”; sju av de 23 ministrarna i den tillfälliga ministären äger en TV- eller radiostation. Framför allt har den kristna propagandan från evangeliska kyrkan (som ligger ideologiskt nära ultrahögern och Tea Party-rörelsen i USA) växt enormt de senaste åren.

Ivan Markowicz