Sälja och ta betalt!

Att frilansa som journalist handlar mycket om att våga sälja och våga ta ordentligt betalt. För att stötta dig i den processen har facket tagit fram massor av bra material.

Frilansrekommendationen

Journalistförbundet har räknat ut vad du som frilans behöver ta betalt för att de pengar du får i slutändan ska motsvara genomsnittslönen för en nyanställd journalist på en redaktion.

Mer om detta och exakta summor finns i frilansrekommendationen på Journalistförbundets hemsida. Du kan alltid hänvisa till den när du sitter i en förhandling!

Kunskapen bland uppdragsgivare om frilansars villkor är ofta mycket dålig. Många inser inte hur mycket de egentligen betalar för varje anställd. De jämför bara med summan den anställde får ut i lön.

Men utöver lönen betalar arbetsgivaren även sociala avgifter, semesterersättning, försäkringar, pension, lokalhyra, utrustning, vidareutbildningar, sjukfrånvaro, semesterveckor, resor, friskvård med mera. Sådant som en frilans måste stå för själv.

Arvodesguiden

För att du ska kunna se vad andra fått betalt, har Mälardalens frilansklubb och Frilans Riks tagit fram tjänsten Arvodesguiden där frilansjournalister kan lägga in information om hur olika uppdragsgivare betalar.

Syftet är att främja en seriös prissättning av frilansjournalistik. För medlemmar i Journalistförbundets frilansklubbar är tjänsten gratis. (Obs! Sajten fungerar bättre ju fler som lägger in information. Så gå därför gärna in och lägg till egna aktuella exempel.)