Vice ordförande Tomas Backlund mot väggen

Tomas backlund frågas ut av Artur Nordfors Kowalski.

Är frilansrekommendationen verkligen realistisk? Hur kan vi använda fackliga stridsåtgärder för att höja arvodena? Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund fick många frågor när Mälardalens Frilansklubb hade sin frågestund under årsmötet i Stockholm den 20 februari.

Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet och frågestunden, som leddes av styrelseledamot Artur Nordfors Kowalski.

Han började med att be Tomas Backlund reda ut hur Frilans Riks, Mälardalens Frilansklubb och Journalistförbundet förhåller sig till varandra, för att allt skulle vara glasklart för nya medlemmar.

Tomas Backlund svarade att Mälardalens frilansklubb (Mälardalens frilanssektion) är en sektion under Frilans riks, som numera är riksklubb, med nio sektioner. Journalistförbundet Frilans, den del av förbundet som ägnar sig åt frilansfrågor, anordnar varje år mellan 20 och 25 kurser. Frilans Riks jobbar med politiska frågor och kampanjer på en högre nivå, medan sektionerna gör allt från utbildningar och seminarier till mingel så att medlemmarna kan träffas och nätverka.

Årsmöte för Mälardalens frilansklubb 2020.Nästa fråga handlade om vilka frågor förbundet beslutar över som direkt påverkar oss medlemmar i Mälardalen.

– Alla frågor som är av mer principiell karaktär, och som kongressen fattat beslut om. Till exempel: Ska frilansrekommendationen höjas eller ej? Ett konkret exempel är huruvida det finns möjlighet och om förbundsstyrelsen är beredd att öppna konfliktfonden även för frilansar. Vi har utrett den frågan och kommit fram till att svarte är ja, så vid första bästa tillfälle ska vi öppna den. Det är omgärdat av en hel del utmaningar, men det är möjligt, det finns inga hinder för det.

Hur kan en stridsåtgärd se ut?

– Det kan vara att man går ut och säger att vi inte ska leverera till det här medieföretaget under si och så lång tid. Men då måste det finnas en konfliktvilja, vi upplever att det inte finns det idag. Det handlar också om att vara solidarisk, eftersom det ofta när man skrapar på ytan är ett nollsummespel för uppdragsgivarna.

Tomas Backlund illustrerade med ett exempel från när man gör låglönesatsningar för att få upp lönerna för dem som tjänar minst. Det kräver att de som tjänar mer går med på att avstå en del av sin lön, eller löneförhöjning.

– Här sätts solidariteten på prov. Och jag skulle säga att förbättringspotentialen när det gäller solidaritet i det här landet är väldigt stor.

Varför ska man gå med i förbundet som frilans?

– Jag har svårt att se att det finns bättre alternativ om man vill påverka villkoren som man arbetar under som frilans. Jag tror att den enda chansen i det tuffa läget som frilansar befinner sig i, när det gäller fulavtal, upphovsrätt etc, är att gå ihop. Man är starkare tillsammans.

Några medlemmar undrade över att förbundet Unionen numera även organiserar journalister och hur Journalistförbundet jobbar för att vi inte ska tappa frilansmedlemmar dit. Skulle vi rentav kunna samarbeta med Unionen?

– Jag skulle vilja veta varför man tycker att Unionen är bättre. Visst, de har betydligt fler medlemmar och därmed mer muskler, men man måste in och titta på vad de gör. Min bild är att vi bevakar frilansfrågorna mycket bättre. Det finns säkert områden där vi skulle kunna samarbeta, men vi är även konkurrenter, så det är något man måste ta i beaktande. Det finns en inneboende utmaning i att vi faktiskt är konkurrenter.

Journalistförbundet har idag cirka 14 400 medlemmar, varav 1665 är frilansar. Men hur stor del av alla frilansande journalister är medlemmar?

– Det är det tyvärr ingen som vet. Det har gjorts försök att titta på sni–koder (Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver), men problemet är att man kan ha en helt annan sni–kod och ändå jobba som journalist, så det är inte helt säkert. Vi måste ta reda på det, det är ett gigantiskt fotarbete som behövs. Man behöver titta på medium för medium, publikation för publikation, då ser man rätt snabbt om man jämför med våra medlemslistor.

Hur stort är medlemstappet?

– På fem år har journalistförbundet tappat cirka 1700 medlemmar, ungefär 11 procent. Andelen frilansar i förbundet är identiskt, drygt 11 %. Det är lite bekymmersamt, för det har funnits en uppfattning att det kommer att bli fler frilansar och färre fast anställda, men det är inget vi kan se i siffrorna. Nästan alla som lämnar oss gör det för att de byter bransch.

Det uppstod också en diskussion kring Frilanskalkylatorn och Frilansrekommendationen. Är de arvoden den senare föreslår verkligen realistiska?

– Jag kan förstå att ni frågar. Timarvodet på 1038 kronor finns inte på kartan i Östersund där jag bor. Men vi vet att en del har användning av rekommendationen. När vi höjer rekommendationen korrelerar det med vad uppdragsgivaren betalar mer, med den höjningen. På så sätt fungerar den. Man har möjlighet att räkna upp med till exempel 2,3 procent.

En medlem menade också att frilansrekommendationen är bra som skamverktyg. Om man lyckas få in det i förhandlingarna är det en push, därför är den värd att behålla.

– Ja, och om man ser frilansar som konsulter, vilket vi ju faktiskt är, är 1038 kronor i timmen inte särskilt högt, påpekade Tomas Backlund.

Tomas Backlund avslutade med att konstatera att behovet av journalister kommer att finnas kvar.

– Det har väl aldrig konsumerats så mycket som det ni som är här producerar. Problemet är att en del konsumenter inte vill betala för det alla gånger, och att uppdragsgivare inte heller är beredda att betala. Men jag tror att behovet av det journalister gör inte kommer att minska, snarare tvärtom.

Vill du veta mer? En film från frågestunden kommer att läggas upp här på webben längre fram, håll utkik!