Vice ordförande Tomas Backlund mot väggen

Tomas backlund frågas ut av Artur Nordfors Kowalski.

Är frilansrekommendationen verkligen realistisk? Hur kan vi använda fackliga stridsåtgärder för att höja arvodena? Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund fick många frågor när Mälardalens Frilansklubb hade sin frågestund under årsmötet i Stockholm den 20 februari.

Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet och frågestunden, som leddes av styrelseledamot Artur Nordfors Kowalski.

Han började med att be Tomas Backlund reda ut hur Frilans Riks, Mälardalens Frilansklubb och Journalistförbundet förhåller sig till varandra, för att allt skulle vara glasklart för nya medlemmar.

Tomas Backlund svarade att Mälardalens frilansklubb (Mälardalens frilanssektion) är en sektion under Frilans riks, som numera är riksklubb, med nio sektioner. Journalistförbundet Frilans, den del av förbundet som ägnar sig åt frilansfrågor, anordnar varje år mellan 20 och 25 kurser. Frilans Riks jobbar med politiska frågor och kampanjer på en högre nivå, medan sektionerna gör allt från utbildningar och seminarier till mingel så att medlemmarna kan träffas och nätverka.

Årsmöte för Mälardalens frilansklubb 2020.Nästa fråga handlade om vilka frågor förbundet beslutar över som direkt påverkar oss medlemmar i Mälardalen.

– Alla frågor som är av mer principiell karaktär, och som kongressen fattat beslut om. Till exempel: Ska frilansrekommendationen höjas eller ej? Ett konkret exempel är huruvida det finns möjlighet och om förbundsstyrelsen är beredd att öppna konfliktfonden även för frilansar. Vi har utrett den frågan och kommit fram till att svarte är ja, så vid första bästa tillfälle ska vi öppna den. Det är omgärdat av en hel del utmaningar, men det är möjligt, det finns inga hinder för det.

Hur kan en stridsåtgärd se ut?

– Det kan vara att man går ut och säger att vi inte ska leverera till det här medieföretaget under si och så lång tid. Men då måste det finnas en konfliktvilja, vi upplever att det inte finns det idag. Det handlar också om att vara solidarisk, eftersom det ofta när man skrapar på ytan är ett nollsummespel för uppdragsgivarna.

Tomas Backlund illustrerade med ett exempel från när man gör låglönesatsningar för att få upp lönerna för dem som tjänar minst. Det kräver att de som tjänar mer går med på att avstå en del av sin lön, eller löneförhöjning.

– Här sätts solidariteten på prov. Och jag skulle säga att förbättringspotentialen när det gäller solidaritet i det här landet är väldigt stor.

Varför ska man gå med i förbundet som frilans?

– Jag har svårt att se att det finns bättre alternativ om man vill påverka villkoren som man arbetar under som frilans. Jag tror att den enda chansen i det tuffa läget som frilansar befinner sig i, när det gäller fulavtal, upphovsrätt etc, är att gå ihop. Man är starkare tillsammans.

Några medlemmar undrade över att förbundet Unionen numera även organiserar journalister och hur Journalistförbundet jobbar för att vi inte ska tappa frilansmedlemmar dit. Skulle vi rentav kunna samarbeta med Unionen?

– Jag skulle vilja veta varför man tycker att Unionen är bättre. Visst, de har betydligt fler medlemmar och därmed mer muskler, men man måste in och titta på vad de gör. Min bild är att vi bevakar frilansfrågorna mycket bättre. Det finns säkert områden där vi skulle kunna samarbeta, men vi är även konkurrenter, så det är något man måste ta i beaktande. Det finns en inneboende utmaning i att vi faktiskt är konkurrenter.

Journalistförbundet har idag cirka 14 400 medlemmar, varav 1665 är frilansar. Men hur stor del av alla frilansande journalister är medlemmar?

– Det är det tyvärr ingen som vet. Det har gjorts försök att titta på sni–koder (Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver), men problemet är att man kan ha en helt annan sni–kod och ändå jobba som journalist, så det är inte helt säkert. Vi måste ta reda på det, det är ett gigantiskt fotarbete som behövs. Man behöver titta på medium för medium, publikation för publikation, då ser man rätt snabbt om man jämför med våra medlemslistor.

Hur stort är medlemstappet?

– På fem år har journalistförbundet tappat cirka 1700 medlemmar, ungefär 11 procent. Andelen frilansar i förbundet är identiskt, drygt 11 %. Det är lite bekymmersamt, för det har funnits en uppfattning att det kommer att bli fler frilansar och färre fast anställda, men det är inget vi kan se i siffrorna. Nästan alla som lämnar oss gör det för att de byter bransch.

Det uppstod också en diskussion kring Frilanskalkylatorn och Frilansrekommendationen. Är de arvoden den senare föreslår verkligen realistiska?

– Jag kan förstå att ni frågar. Timarvodet på 1038 kronor finns inte på kartan i Östersund där jag bor. Men vi vet att en del har användning av rekommendationen. När vi höjer rekommendationen korrelerar det med vad uppdragsgivaren betalar mer, med den höjningen. På så sätt fungerar den. Man har möjlighet att räkna upp med till exempel 2,3 procent.

En medlem menade också att frilansrekommendationen är bra som skamverktyg. Om man lyckas få in det i förhandlingarna är det en push, därför är den värd att behålla.

– Ja, och om man ser frilansar som konsulter, vilket vi ju faktiskt är, är 1038 kronor i timmen inte särskilt högt, påpekade Tomas Backlund.

Tomas Backlund avslutade med att konstatera att behovet av journalister kommer att finnas kvar.

– Det har väl aldrig konsumerats så mycket som det ni som är här producerar. Problemet är att en del konsumenter inte vill betala för det alla gånger, och att uppdragsgivare inte heller är beredda att betala. Men jag tror att behovet av det journalister gör inte kommer att minska, snarare tvärtom.

Vill du veta mer? En film från frågestunden kommer att läggas upp här på webben längre fram, håll utkik!

13 journalister fick lära sig om stress och kreativitet

13 journalister fick lära sig om stress och kreativitet
Foto: Ylva Berlin

Var galen! Släpp loss och lek lite. Var modig – våga tänka och göra annorlunda. Det var ett par av de tips Maria Gerlofson gav frilansjournalister under workshoppen om stress och kreativitet första måndagen i oktober.

Under hösten har Mälardalens Frilansklubb bokat Upplandsrummet i ABF-huset första måndagen varje månad, och i oktober var det dags att få tips och inspiration kring det här med stress och kreativitet. Varför blir vi stressade och vad kan man göra åt det? Och hur blir vi mer kreativa?

Stress bromsar kreativiteten, och många av tipsen gick ut på hur vi kan minska den skadliga stressen för att bli mer kreativa:

 • Förändring. Ändra situationen eller ta bort det som stressar, om det går.
 • Acceptans. Acceptera hur situationen ser ut, och inse vad som går att förändra och inte.
 • Medveten närvaro. Att vara helt närvarande i det du gör, till exempel när du äter eller diskar. Finns också många bra appar för att träna medveten närvaro.
 • Återhämtning. Se till att få ordentligt med sömn, och om du har sömnproblem, ta tag i det först! Återhämta dig genom att göra avkopplande saker som du tycker om, t ex odla, laga mat.
 • Motion. Promenader funkar också jättebra, det behöver inte vara hårdträning!
 • Goda relationer! Det första vi gör under perioder av stress är ofta att minska på både motion och tiden med nära och kära. Gör inte det!
 • Tydlig inre kompass. Hur är jag som person, hur vill jag leva mitt liv? Om verkligheten avviker för mycket från den du vill vara, uppstår stress.

Men vi fick också en rad kreativitetstips.

13 journalister fick lära sig om stress och kreativitet
En av övningarna på workshoppen om kreativitet och stress. Foto: Elin Dunås

Mycket handlar om att bryta gamla mönster. Att testa en ny hobby, gå en annan väg till jobbet eller kursen, gå in i en butik jag aldrig provat förut. Och att oftare säga ”ja”. Som journalister hamnar vi lätt i ett ständigt ifrågasättande, och det blockerar nya idéer. För att illustrera fick vi göra en övning två och två där vi skulle planera en julfest och komma med idéer. Först skulle den andre personen säga ”nej, dålig idé”, om allt, i nästa steg skulle hen istället säga: ”Ja, och”, och fylla på med ytterligare idéer. Vi fick tydligt känna hur hämmande det är att hela tiden få nej och hur främjande för flödet det är att få ja.

Maria Gerlofson poängterade att det här ofta är en inre process där vi säger nej till våra egna idéer redan innan vi hunnit tänka dem klart.
Spara ifrågasättandet till senare, tipsade hon.

Tankar på ekonomin är något som stressar många frilansar. Om ekonomin är ansträngd kan vi behöva göra upp en handlingsplan för att få den att bli bättre.

En handlingsplan kan till exempel se ut så här:

 1. Vad vill jag göra i ett första steg?
 2. Vad vill jag uppnå?
 3. Vad motiverar mig att göra det?
 4. När ska jag göra det?
 5. Hur ska jag göra det?
 6. Hur belönar jag mig när jag gjort det?
 7. Vad är nästa steg?

Och det är intressant att blotta tanken ”vad stressad jag är” förstärker stressen ytterligare. Ett gott råd är därför att försöka distansera sig från sina tankar. Istället för att tänka att man är stressad, tänka: ”Nu har jag en tanke om att jag är stressad”.

Att våga göra fel är också viktigt för att inte hämma kreativiteten, och därför fick vi öva oss i att göra fel och ropa ”ja, jag gjorde fel!”.

13 journalister fick lära sig om stress och kreativitetIbland måste vi också försöka acceptera att livet inte är en räkmacka, för någon, i alla fall inte jämt. Med den inställningen kan vi ta de motgångar som kommer med större jämnmod.

Vi var 13 frilansjournalister som fick lära oss mer om stress och kreativitet och prova enklare övningar denna måndagskväll, ledda av Maria Gerlofson som är journalist, dramapedagog, skådespelare i improvisationsteater och handledare i stresshantering, bland annat.

Nästa seminarium är ett samtal om våra framtida pensioner den 4 november, välkommen då!
Här hittar du mer information

TIPS: Frilans riks ordnar en webbsänd kurs om hur du hanterar stressen som frilans, 4 november kl 10-12.
Mer info och anmälan här